Casemanager dementie zorgt voor rust

Casemanager dementie zorgt voor rust

Datum: 14 juli 2017

Cliënten stellen vooral prijs op iemand die goed luistert, spiegelt en concrete tips en trucs geeft. Ze vinden het prettig dat iemand de weg weet en vooruit kan kijken. Ze kunnen op iemand terugvallen en daardoor is er rust. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van een tevredenheidsenquête onder 363 cliënten van Hulp bij Dementie, die dit voorjaar is gehouden in de Westelijke Mijnstreek. Deze resultaten onderstrepen het belang van de inzet van een casemanager dementie.

 De cliënten kregen 16 vragen voorgelegd. Wat vinden de cliënten van de huisbezoeken van de casemanager dementie, en van de frequentie daarvan? Is deze goed te bereiken? Hoe belangrijk is de casemanager voor u om verdere (over)belasting te voorkomen of te verminderen? Wat is op dit moment het belangrijkste voor u en uw naasten?

Er is iemand die meekijkt
Het bezoek van een vertrouwd iemand is voor de cliënten van belang. Er is iemand die meekijkt, betrokken is en vooral ook let op de naasten. De casemanager ziet wat er verandert en heeft daardoor een goed beeld van de situatie.
Van de casemanager verwachten cliënten begrip en oplossend vermogen. Waardering is er voor de tips en inlevingsvermogen. De cliënten hebben vooral behoefte aan ondersteuning bij het vinden van de weg in het oerwoud van regels en voorzieningen. Wanneer iemand het niet redt, is ondersteuning hoognodig. Bijvoorbeeld bij het verkennen van alternatieven en afwegingen maken, zodat het iemands eigen beslissing blijft.

Huisbezoek hoeft niet altijd, ander contact wel
De waardering van de bezoekfrequentie is in aantal gevallen negatief. Dit kan komen omdat iemand met zorgmijding of vergeetachtigheid de vragen heeft ingevuld. Soms weet een mantelzorger niet wanneer de casemanager komt en hoe vaak. Opvallend is dat huisbezoek voor een aantal cliënten niet hoeft.
Voor de cliënten en hun mantelzorgers is contact via de telefoon of mail  daarentegen wel waardevol. Vooral bij vragen en onvoorziene zaken geeft het contact rust en zekerheid.De bereikbaarheid kan verbeterd worden. Ook moet gewerkt worden aan het scheppen van reële verwachtingen over de bereikbaarheid.

Groot aanbod
De enquête toont aan dat cliënten en hun mantelzorgers door het grote aanbod van verschillende partijen geen goed overzicht meer hebben. Ook maken zorgaanbieders niet altijd waar wat ze beloven. De uitvoering laat soms te wensen over: veel verschillende mensen.

De enquête had een goede respons: 152 cliënten (42%).

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *