Careyn was te laat met kort geding over inkoop wijkverpleging

Careyn was te laat met kort geding over inkoop wijkverpleging

Datum: 18 november 2015

kort_geding_zorgenzDe Rechtbank Den Haag heeft de afwijzing van de vordering van Careyn, LOC en Leven & Zorg tegen Zilveren Kruis nu toegelicht. Er zijn tijdens de inkoop van wijkverpleging in Utrecht weliswaar vragen gesteld over de procedure, maar er zijn geen bezwaren geuit. Met het starten van het geding is gewacht tot na de voorlopige gunningsbeslissing. ‘Zij hebben hun recht verwerkt om hierover thans nog te klagen,’ meldt de rechtbank.

De verzoeken tot tussenkomst van LOC en Zorg & Leven werden afgewezen. De organisaties hebben dit in een ‘ontoelaatbaar laat stadium van de procedure’ meegedeeld. Ze zijn wel toegelaten als gevoegde partij. Voor de achtergrond van dit geding verwijzen we naar twee berichten op Zorgenz, van 21 oktober en van 6 november.

Geen proactieve opstelling
De Rechtbank Den Haag oordeelt dat Zilveren Kruis de procedure rond hun ‘Leidraad’ voor het indienen van een aanbieding van zorg in de pilots wijkverpleging in Utrecht, Zwolle en Ommen/Hardenberg, correct heeft uitgevoerd. Heeft Careyn dan ook haar recht verwerkt om te klagen over de voorwaarden van de inkoopprocedure? De voorzieningenrechter stelt voorop dat verwacht mag worden van een zorgaanbieder dat zij zich proactief opstelt bij het naar voren brengen van bezwaren. In de Leidraad van Zilveren Kruis wordt benadrukt dat gezien de pilot nog meer dan bij andere procedures een proactieve houding van aanbieders wordt verwacht.

Wel vragen, geen bezwaren
De voorzieningenrechter vervolgt: Careyn heeft zowel in de eerste als in de tweede ronde vragen gesteld over de voorwaarden voor niet-gegunde wijken. Deze vragen zijn door Zilveren Kruis beantwoord in de eerste en tweede nota van inlichtingen. Voor zover Careyn meent dat de door haar gestelde vragen als bezwaren zijn aan te merken, kan dat niet worden vervolgd. Careyn maakt in haar vragen in de eerste ronde wel melding van een beperkte keuzevrijheid van klanten en zij benoemt dat er volgens haar sprake is van een spanningsveld, maar zij vraagt vervolgens aan Zilveren Kruis of zij erkent dat daarvan sprake is, wat zij gaat doen om dit aan klanten uit te leggen en waarom ze hiertoe heeft besloten. In de tweede ronde betreffen de vragen met name verzoeken aan Zilveren Kruis om aspecten nader uit te leggen, te definiëren en/of toe te lichten. Over de termijn van gestanddoening heeft Careyn geen vragen gesteld.

Ingestemd met voorwaarden
Daarop oordeelt de voorzieningenrechter dat Careyn tijdens de inkoopprocedure op geen enkel moment bij Zilveren Kruis bezwaar heeft gemaakt tegen de onderdelen van de pilot; niet in de periode dat zij vragen kon stellen en niet daarna. Careyn heeft evenmin voor het verlopen van de inschrijvingstermijn een kort geding aanhangig gemaakt. Careyn heeft haar aanbieding ingediend en daarmee volgens de tekst van de Leidraad onvoorwaardelijk ingestemd met alle daarin genoemde voorwaarden. Vervolgens heeft zij gewacht met het starten van deze procedure totdat zij op de hoogte is gesteld van de voorlopige beslissing van Zilveren Kruis. Dit strookt volgens de rechter niet met de te verwachten proactieve houding. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Careyn gehandeld op een wijze die van dien aard is dat het geldend maken van haar vorderingsrecht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De vordering wordt afgewezen en Careyn wordt veroordeeld in de kosten van het geding, dkoopie van de kant van Zilveren Kruis al zijn begroot op ruim 2.800 euro.

(Foto: Studio Smart)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *