Campagne: Zorg tegen eenzaamheid

Campagne: Zorg tegen eenzaamheid

Datum: 25 september 2015

zorg_tegen_eenzaamheid_zorgenzZorg tegen eenzaamheid is een nieuwe campagne om professionals alert te maken op en actie te ondernemen tegen eenzaamheid bij ggz-­cliënten, ouderen en gehandicapten. Het is een initiatief van dertien organisaties in en betrokken bij de zorg. Staatssecretaris van VWS Martin van Rijn ontvangt vandaag de eerste campagnematerialen als start van de campagne. Deze zijn onder het bericht afgebeeld.

De campagne wil een bijdrage leveren aan het voorkomen of verminderen van eenzaamheid bij cliënten in de langdurige zorg. De campagne bestaat uit de site www.zorgtegeneenzaamheid.nl voor professionals in de ggz, ouderen- en gehandicaptenzorg en het sociaal werk. De betrokken organisaties verspreiden de inhoud om zoveel mogelijk zorgprofessionals te bereiken. Ter ondersteuning is een actiekaart ontwikkeld die medewerkers in de zorg en het sociaal werk oproept om de site te bezoeken.

Versterking aandacht eenzaamheid
Staatssecretaris Van Rijn presenteerde op 16 juli 2014 het actieplan ‘Intensiveren en verankeren aanpak eenzaamheid’ en legde daarmee de basis voor Zorg tegen eenzaamheid. Een quickscan toonde aan dat eenzaamheid bij cliënten in de langdurige zorg een onderschat probleem is. 50 Procent van de ouderen, 55 procent van de gehandicapten en 77 procent van de mensen met psychische problemen voelt zich eenzaam. Gemeten over de hele bevolking kampt 38 procent met dit probleem. Tegelijkertijd blijken er veel instrumenten en ervaringen te zijn om eenzaamheid tegen te gaan. Daarom brengt de campagne de mogelijkheden onder de aandacht om in de eigen beroepspraktijk meer aan het voorkomen of verminderen van eenzaamheid bij cliënten en bewoners te doen.

De startbijeenkomst
Vandaag ontvangt staatssecretaris Van Rijn de eerste campagnematerialen. Ook vindt een rondetafelgesprek plaats met VU-­hoogleraar Theo van Tilburg, professionals uit de ggz, gehandicapten- en ouderenzorg, het sociaal werk en campagnepartners. Dertien branche-, beroeps- en kennispartners ondersteunen de campagne: ActiZ, de Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking, Coalitie Erbij, GGZ Nederland, de Landelijke Vereniging van Psychosociaal Werkenden, de MOgroep, Movisie, de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers, het Trimbos Instituut, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, Vilans en Kennisplein Zorgvoorbeter.
zorg_tegen_eenzaamheid_zorgenzzorg_tegen_eenzaamheid_zorgenz

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *