Campagne tegen ouderenmishandeling

Campagne tegen ouderenmishandeling

Datum: 19 juni 2019

Recent is opnieuw een campagne gestart tegen ouderenmishandeling. Onder het motto ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ roept de campagne mensen op iets te doen bij een vermoeden van mishandeling van een oudere, in wat voor vorm dan ook. Mensen in de directe omgeving van ouderen merken dat er iets mis is, maar weten vaak niet hoe ze in actie kunnen komen. Terwijl elke actie, hoe klein ook, al het verschil kan maken. Voor zorgverleners is er dit jaar een richtlijn verschenen hoe te handelen als je als professional ouderenmishandeling vermoedt.

Zaterdag 15 juni jl. was de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling. De zoveelste ‘dag van….’ maar feit is wel dat nog steeds 1 op de 20 thuiswonende 65-plussers in ons land te maken met een of andere vorm van ouderenmishandeling: lichamelijk geweld, geestelijke mishandeling of financiële uitbuiting. Mensen in de directe omgeving kunnen deze ouderen helpen. Vandaar opnieuw een campagne.

De website ikvermoedhuiselijkgeweld.nl geeft mensen advies wat ze kunnen doen. Ook bij twijfel. Of misschien wel: juist bij twijfel. Hier staan onder andere de signalen van ouderenmishandeling, tips om het gesprek aan te gaan en ervaringsverhalen. Voor advies en hulp kunnen mensen ook anoniem bellen met Veilig Thuis via 0800-2000.

Richtlijn voor zorgverleners
Voor zorgverleners is er de richtlijn voor vermoedens van ouderenmishandeling. De richtlijn bevat signalen en risicofactoren om verschillende vormen van ouderenmishandeling te herkennen en hoe te handelen. Deze helpt zorgverleners om alert te zijn, tijdig misstanden te signaleren en adequate maatregelen te nemen.

Aanpak financieel misbruik
Het kabinet en de Nederlandse Vereniging van Banken, notarissen, Mentorschap NL, gemeenten en ouderenbonden hebben eerder afgesproken financieel misbruik van ouderen samen aan te pakken. Zo is er een factsheet financiële uitbuiting ontwikkeld. Voor bankmedewerkers is een e-learning voor het herkennen van signalen van financieel misbruik. En er komt nog een kader hoe te handelen bij  financieel misbruik.

Er zijn verschillende campagnematerialen beschikbaar van de campagne ‘Ouderenmishandeling’

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *