Buurtziekenhuis op proef in Amsterdam

Buurtziekenhuis op proef in Amsterdam

Datum: 11 februari 2016

amc_zorgenzBianca Buurman, bijzonder lector Transmurale Ouderenzorg bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en het AMC, krijgt subsidie vanuit dit ziekenhuis voor het opzetten van een buurtziekenhuis. Deze voorziening moet een oplossing bieden voor het ‘gapend gat’ tussen ziekenhuis en huis. De bedoeling is dat het buurtziekenhuis uitgebreider wordt dan nu in eerstelijnsverblijf wordt gedaan.

Er is nu sprake van een ‘gapend gat’, omdat er is bezuinigd op verpleeg- en verzorgingshuis bedden en de wijkverpleging. Het gevolg is dat steeds meer kwetsbare ouderen noodgedwongen in het ziekenhuis verblijven. Bianca Buurman gaat onderzoeken hoe deze groep ouderen beter kan worden opgevangen. Het buurtziekenhuis kan de zorg voor deze ouderen verbeteren. “Bij het AMC zien we op de spoedeisende hulp (SEH) een sterke stijging van het aantal ouderen dat niet meer thuis kan worden opgevangen. Het AMC stelt een toename vast van 20 procent van deze patiënten die niet in het ziekenhuis thuishoren. Deze ouderen verblijven vervolgens lang in het ziekenhuis, terwijl dit voor hen niet de geschikte plek is. Vaak leidt een ziekenhuisopname bij deze patiënten tot meer complicaties, zoals verwardheid en achteruitgang in hun functioneren.”

Ook samenwerking met SEH opzetten
Het buurtziekenhuis valt onder de regeling van eerstelijnsverblijf. “In dit geval willen we eerstelijnsverblijf intensief inrichten, waarbij ook meer medisch-technische handelingen gedaan worden. Nu is het zo dat huisarts en specialist ouderengeneeskunde dit samen doen. We willen in dit geval samenwerking met spoedeisende hulp opzetten, zodat mensen gelijk van de SEH daarheen kunnen. We gaan kijken of er in het buurtziekenhuis consulten van een medisch specialist en dagkliniek plaats kunnen vinden. Daarmee is het wel iets uitgebreider dan wat nu vooral in eerstelijnsverblijf wordt gedaan”, verklaart Buurman.

Kan verpleegkundig specialist coördinatie doen?
Buurman voegt eraan toe dat ook wordt nagegaan of een verpleegkundig specialist de coördinatie kan doen, onder supervisie van de huisarts. Het ministerie van VWS heeft aangegeven het project te willen volgen, omdat dit een van de eerste plekken wordt waar de zorg aan kwetsbare ouderen op deze manier wordt opgezet. “VWS is betrokken, juist om ook deze vragen te kunnen beantwoorden.”

Laagcomplexe medische zorg in eerstelijnscentra
Wat heeft de huisarts nodig om zijn patiënten te kunnen doorverwijzen, waar moet tussen zorgverleners samengewerkt worden, welke scholing hebben verpleegkundigen nodig en aan wat voor zorg is behoefte? Met haar collega-onderzoekers gaat Buurman dit na. Zij pleit voor een nieuwe vorm van opvang: het verlenen van zogenoemde ‘laagcomplexe’ medische zorg in eerstelijnscentra in de wijk, wanneer simpele medische handelingen, zoals het aanleggen van een infuus, thuis niet meer lukken. Dergelijke handelingen vragen om de expertise van specialisten uit het ziekenhuis, die nauw met de huisarts en de wijkverpleegkundigen samenwerken. In zo’n buurtziekenhuis kan meer aandacht uitgaan naar een ‘therapeutisch klimaat’, waarin de patiënt wordt gestimuleerd om te bewegen en ook uit bed te komen, terwijl in het ziekenhuis de focus ligt op medische handelingen. De vraag is verder of nieuwe technologie in zo’n buurtziekenhuis een rol kan spelen, bijvoorbeeld bij het monitoren van de bloeddruk of doen van consulten.

Volgende maand in Amsterdam Zuidoost
Het buurtziekenhuis komt volgende maand in Zuidoost, niet ver van het AMC, om een goede samenwerking te faciliteren tussen de geriater, eerste hulp, specialist ouderengeneeskunde en de huisarts.

(Foto: Studio Oostrum)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *