Burgers kennen zorgaanbod apotheek niet

Burgers kennen zorgaanbod apotheek niet

Datum: 11 april 2018

Een groot deel van de burgers is niet goed op de hoogte van het zorgaanbod van de apotheek. Degenen die dit wel weten, kiezen hun apotheek vaker op basis van diensten en service die de apotheek aanbiedt. Apothekers doen er goed aan meer bekendheid te geven aan hun totale zorgaanbod.

Dit blijkt uit onderzoek onder bijna 800 panelleden binnen het Consumentenpanel Gezondheidzorg van het Nivel.

Soms zijn burgers niet goed op de hoogte, omdat ze zelf geen behoefte hebben aan de intensievere zorgdiensten die de apotheek biedt. Voorbeelden zijn medicijnkluisjes of herinnerservice wanneer patiënten hun medicijnen weer op kunnen halen. Wel vinden mensen het belangrijk dat hun apotheek een breed scala aan zorgactiviteiten ontplooit.
Nivel-onderzoeker Liset van Dijk: “Wanneer apothekers meer bekendheid geven aan hun totale zorgaanbod, dan weten burgers voor welke zorg zijzelf of hun naasten allemaal terecht kunnen bij de apotheek. Ze kunnen er immers voor meer zaken terecht dan alleen het ophalen van hun geneesmiddelen.”

Praktische overwegingen bij keuze apotheek
Mensen kiezen hun apotheek op basis van praktische overwegingen, zoals de afstand tot de woning of tot de huisartspraktijk. Deze overwegingen zijn belangrijker dan zorggerelateerde overwegingen.
Als burgers een apotheek gekozen hebben, gaan ze vrijwel altijd daar heen om hun geneesmiddelen op te halen. 9 van de 10 burgers gaan altijd naar dezelfde apotheek. Voor patiënten met een chronische aandoening betekent dit dat apotheken continue zorg kunnen leveren. De apotheek weet dan welke medicijnen de patiënt gebruikt en wanneer deze weer nieuwe medicijnen nodig heeft. Zo kunnen zij de patiënt begeleiden in het medicatiegebruik wanneer er problemen zijn.

Medicijnen makkelijker ophalen
Met name mensen tot 40 jaar zien wel graag meer mogelijkheden om hun geneesmiddelen op te halen dan nu het geval is. Apotheken kunnen hierop inspelen door het verruimen van de manier waarop geneesmiddelen worden aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van een kluis, bezorgdiensten of ruimere openingstijden.

Apotheek en huisartspraktijk: een team voor zorg rondom geneesmiddelen
Er liggen voor apotheken ook kansen in het versterken van de samenwerking met de huisarts. Veel mensen zien graag dat apotheker en huisarts als team samenwerken in de zorgverlening rondom geneesmiddelen. Patiënten zien de huisarts als vraagbaak bij problemen over geneesmiddelen. Belangrijke taken van de apotheek vinden zij medicatiebewaking en het geven van informatie. Een aanzienlijk deel van de burgers ziet graag dat apotheek en huisartspraktijk overleggen over de medicatie van hun patiënten.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *