Blokhuis: stevige inzet op vermindering zout, vet en calorieën

Blokhuis: stevige inzet op vermindering zout, vet en calorieën

Datum: 31 december 2017

In 2020 moet het makkelijk zijn om niet teveel zout, suikers, verzadigd vet en calorieën te consumeren. Daarover zijn in het ‘Akkoord verbetering productsamenstelling’ met tal van partijen ambitieuze afspraken gemaakt. Het is echter de vraag of de gestelde ambities met het huidige tempo worden behaald. Het is noodzakelijk om alle zeilen bij te zetten.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) benadrukt in een brief aan de Tweede Kamer dat alle betrokken partijen er de schouders onder moeten zetten om de ambities voor 2020 te halen “in het belang van gezonde voeding. Ik vind het belangrijk om hier de komende periode stevig op in te zetten”, aldus Blokhuis.

Maximumnormen zout, verzadigd vet en suikers
Het Akkoord is in 2014 gesloten met supermarkten, de levensmiddelenindustrie, horeca en cateraars. Het gaat om het verminderen van hoeveelheden zout, verzadigd vet en suiker. Maar ook om het verkleinen van de portiegrootte van producten, waarmee er wordt ingezet op minder calorieopname.
Reductie van het zoutgehalte, suikers en vet vindt reeds plaats. Uit monitoring van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) blijkt dat het zoutgehalte in brede zin in de afgelopen jaren is gedaald. Voor die productcategorieën waarover afspraken zijn gemaakt met maximumnormen voor zout, verzadigd vet of suikers, verbetert de productsamenstelling daadwerkelijk, constateert de NVWA.
Desondanks geeft de WAC (de Wetenschappelijke Adviescommissie die de voorstellen van sectoren beoordeelt) aan dat de tot op heden gemaakte afspraken nog niet ambitieus genoeg zijn. Ook vindt de commissie dat er voor te weinig productsoorten afspraken zijn gemaakt. Zo zijn er bijvoorbeeld in de categorie ‘koek en banket’ nog helemaal geen sectorbrede afspraken.

Internationaal
Ook in Europees verband is er aandacht voor de problematiek van teveel zout, vet en suiker. Onder het voorzitterschap van Nederland hebben in 2016 alle lidstaten zich verbonden aan een Europese aanpak voor de verbetering van de productsamenstelling .

Gezonde keuze ook de gemakkelijke keuze
Blokhuis constateert dat er dus veel partijen zich inzetten voor een gezonder aanbod in de winkelschappen. Maar, zo besluit hij, “er moet nog veel gebeuren voor een verbeterde productsamenstelling en een gezonder aanbod, zodat de gezonde keuze ook de gemakkelijke keuze wordt.”

Dat betere voeding met minder suiker, zout en vet ook van groot belang is voor de gezondheidszorg van de Nederlandse bevolking, behoeft verder geen betoog.

 

(foto’s Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *