Bijna kwart van volwassenen rookt nog steeds

Bijna kwart van volwassenen rookt nog steeds

Datum: 7 juni 2018

Roken: het blijft een probleem. Gemiddeld rookt nog steeds 23 procent van de bevolking van 25 jaar of ouder in 2016/2017. Er is een duidelijke onderscheid in groepen en die verschillen zal niemand verbazen. Mannen roken vaker dan vrouwen, lager opgeleiden vaker dan hoger opgeleiden. Terwijl zwaar roken, dat wil zeggen: minstens 20 sigaretten per dag, nauwelijks voorkomt onder hoogopgeleiden, is 6 proces van de laagopgeleiden een zware roker.

Het aandeel rokers onder 25- tot 45-jarige mannen met een lager opleidingsniveau is maar liefst 52 procent. Iets meer dan de helft dus! Bij hoogopgeleide mannen van deze leeftijd is dat nog geen kwart, namelijk 22 procent. Dat is dus een groot verschil en de gezondheidsverschillen tussen hoog- en laagopgeleiden vinden hier waarschijnlijk deels hun oorsprong.

Mannen 45-65 jaar
De verschillen in rookgedrag van 45- tot 65-jarige mannen naar onderwijsniveau zijn vergelijkbaar, maar minder groot. Het aantal rokers loopt af van 39 procent bij de lager opgeleiden tot 19 procent bij de hoger opgeleiden. Onder mannen van 65 jaar en ouder zijn er minder rokers, en er zijn geen verschillen naar onderwijsniveau.

Veel ex-rokers
Het goede nieuws: van elk onderwijsniveau geeft ruim een derde van de mannen aan dat ze ooit wel gerookt hebben, maar dat nu niet meer doen. Bij de 65-jarigen heeft 60 procent vroeger gerookt en doet dit niet meer. Komt wijsheid dan toch met de jaren?

Vrouwen
Vrouwen roken minder vaak dan mannen en ze zijn ook minder vaak ex-roker. Van de groep 25- tot 45-jarige vrouwen rookt ruim een derde van de laagopgeleiden, tegen iets meer dan 10 procent van de hoogopgeleiden. Ongeveer een kwart van alle vrouwen in deze leeftijdsgroep heeft ooit wel gerookt: maar ruim 60  procent van hoogopgeleide vrouwen heeft nooit gerookt.
In de groep van vrouwen vanaf 65 jaar roken middelbaar opgeleiden het vaakst, namelijk 14 procent.

Cijfers CBS
Dit blijkt uit een nieuwe analyse van cijfers over 2016 en 2017 uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS, in samenwerking met het RIVM, Trimbos-instituut en Pharos, expertisecentrum Gezondheidsverschillen.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *