Bijeenkomsten over advies nieuwe zorgberoepen

Bijeenkomsten over advies nieuwe zorgberoepen

Datum: 31 augustus 2015

naar_nieuwe_zorg_en_zorgberoepen_de_contouren_zorgenzAfgelopen voorjaar heeft de Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen haar advies ‘Naar nieuwe Zorg en Zorgberoepen: de Contouren’ gepresenteerd aan de minister Schippers (VWS) en Bussemaker (OCW). Het advies moet leiden tot de ontwikkeling van een nieuwe beroepenstructuur en een daarop afgestemd opleidingsaanbod. Als vervolg op dit advies zal de commissie in oktober drie bijeenkomsten organiseren voor alle betrokkenen: burgers, patiënten, zorgprofessionals, beleidsmakers en bestuurders.

De resultaten van deze bijeenkomsten worden als input voor het advies gebruikt. In december wordt er samen met het Zorgpact, een initiatief dat onder leiding staat van Doekle Terpstra, een landelijke bijeenkomst georganiseerd waar het concept advies wordt voorgelegd aan betrokkenen. In het Zorgpact werken werkgevers in de zorg, onderwijsinstellingen en lokale overheden samen. Het Zorgpact moet leiden tot nieuwe zorg die recht doet aan mensen en een verschuiving teweegbrengen van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.

Advies gaat uit van drie uitgangspunten
Het advies van de commissie kent drie uitgangspunten. Het eerste is een nieuw concept van gezondheid. Verder staat het functioneren van burgers centraal; burgers worden in staat gesteld om datgene te doen wat ze willen doen. Als derde: het advies gaat van aanbod naar vraag; wat is er aan zorg nodig in 2030? Een samenvatting van het advies kunt u hier downloaden.

zorgmagazine_zorgenzNieuwe voorzitter
Sinds 1 juni is Kete Kervezee voorzitter van de commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen. Zij volgt Marjan Kaljouw op die voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is geworden. Een verslag van het congres waar het advies dit voorjaar werd gepresenteerd is te lezen in het augustusnummer van het digitale ZorgMagazine, blad van Zorginstituut Nederland.

(Bovenin een afbeelding van de cover van het advies ‘Naar nieuwe Zorg en Zorgberoepen: de Contouren’.)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *