Bezorgdheid over de nieuwe wetgeving zzp’ers

Bezorgdheid over de nieuwe wetgeving zzp’ers

Datum: 27 februari 2019

wijkverpleegkundigen_clientgroepen_zorgenzIn de zorg zijn zzp’ers onmisbaar voor de continuïteit en kwaliteit van zorg. Ze spelen een belangrijke rol op het moment dat aanvullende of vervangende capaciteit nodig is. Branche- en beroepsorganisaties in de zorg zijn bezorgd dat de inzet van zelfstandig werkende zorgprofessionals onder druk komt te staan bij een nieuwe wet over de inzet van zzp’ers. Zorgspecifieke punten zijn tot nu toe onvoldoende meegenomen in het nieuwe wetsvoorstel.

Het kabinet werkt aan een nieuwe wetgeving voor zzp’ers als vervanging van de DBA. Het streven is om deze per 2020 in te voeren. Echter: in de eerste voorstellen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor deze wet staat het voornemen om de duur van een opdracht te beperken tot een jaar. Terwijl voor de continuïteit van de zorg het juist van groot belang is dat de termijn flexibel blijft. Een opdracht langer dan een jaar is in de zorg namelijk niet ongebruikelijk, bijvoorbeeld voor vervanging bij ziekte of studie. Daarnaast wil het ministerie dat de duur van de opdracht van tevoren wordt bepaald. In de praktijk is dit uiteraard vaak niet haalbaar, vanwege de onvoorspelbare aard van de zorgvraag.

Kernactiviteiten
Ook is het voornemen om in de wet op te nemen dat zzp’ers zich niet meer met kernactiviteiten zouden mogen bezighouden. Maar in de zorg oefenen zzp’ers juist meestal de kernactiviteit uit, namelijk het verlenen van zorg. Ze verrichten vergelijkbare werkzaamheden als de zorgverlener die zij vervangen.

Het aansturen van zzp’ers kan een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van een gezagsverhouding. Dat zal dan ook het aansturen kunnen zijn van een doktersassistente of poh door een waarnemend huisarts, of een arts in opleiding door een zelfstandig specialist. Dat staat dan op gespannen voet met de wet BIG.

Op gesprek
Het is uiteraard nog maar een concepttekst die op nog tal van onderdelen zal worden aangepast. Vorig jaar hebben  branche- en beroepsorganisaties van onder meer medisch specialisten, tandartsen en huisartsen hun bezwaren al kenbaar gemaakt bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en in de Tweede Kamer. Hun punten worden nog onvoldoende opgepakt. Daarom hebben ze nogmaals hun zorgen geuit bij de behandelend ambtenaren. Er ligt naar aanleiding van dit contact in ieder geval een uitnodiging voor een gesprek op het ministerie.

(Illustratie: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *