Betrokken wijken: ervaringen in vier Vogelaarwijken

Betrokken wijken: ervaringen in vier Vogelaarwijken

Datum: 26 november 2015

betrokken_wijken_zorgenzHet Sociaal en Cultureel Planbureau heeft in de uitgave ‘Betrokken wijken’ ervaringen opgetekend van bewoners en professionals met wijkverbetering in de zogeheten Vogelaarwijken. Het is een vervolg op de eerdere studies Wonen, wijken en interventies (2011) en Werk aan de winkel (2013). Deze studie gaat specifiek in op de situatie in vier aandachtswijken: Nieuwland in Schiedam, Kruiskamp in Amersfoort, Slotervaart en de Bijlmer K-buurt in Amsterdam. Wat hebben de inspanningen om de leefbaarheid in de wijken opgeleverd?

De evaluatie bestaat uit ‘tellen’ en ‘vertellen’. Dat wil zeggen: naast harde gegevens spelen juist de ervaringen van bewoners, ondernemers en professionals in de wijken een rol. Minister Vogelaar heeft in 2007 40 wijken in 18 steden aangewezen als aandachtswijken. Daarbij zijn brede doelen geformuleerd rondom wonen, onderwijs, arbeidsparticipatie, veiligheid en integratie. Overigens zijn daar pas na aandringen van professionals later nog gezondheid, sport en cultuur aan toegevoegd.

Van top-down naar betrokkenheid
De omslag van een top-down-benadering naar een meer centrale rol van bewoners is opvallend. Professionals noemen dat een kantelpunt. De betrokkenheid van de bewoners in Vogelaarwijken is van belang voor een hogere tevredenheid in de buurt en een goed, duurzaam beheer van de wijk. Overigens stellen bewoners steeds hogere eisen aan hun leefomgeving, waardoor absolute verbeteringen zich niet altijd vertalen in minder klachten of hogere tevredenheidsscores. Het werk aan de wijk is nooit af.

Meer hulpvragen
Het betreft een zeer uitgebreid rapport (259 pagina’s), waarin het onderwerp ‘gezondheid’ in Vogelaarwijken overigens nauwelijks aan bod komt. Het gaat op pag. 217 heel kort in op het Urban40-onderzoek, waar betere effecten op gezondheid vastgesteld in de 40 wijken, die contrasteerden met andere wijken. Zo was de toename van roken was lager dan elders, het beroep op de ggz hoger. Dit laatste wordt gezien als pluspunt. Als mensen laagdrempelig in de gelegenheid komen om hun problemen te bespreken, leidt dit tot meer hulpvragen. Decentralisatie leidt dus niet tot minder maar tot meer uitgaven. Dat wordt lastig: in combinatie met de recentere, stevige bezuinigingen in de zorg wordt toegenomen vraag een punt van aandacht: kunnen de aangewezen ondersteuningsteams de ondersteuning nog wel bieden?

betrokken_wijken_zorgenzInteressante uitgave
Voor iedereen die betrokken is bij zorg en/of welzijn in achterstandswijken, is het een interessante uitgave. Met een breed spectrum van interventies in Vogelaarwijken, o.a. op het gebied van wonen, wijkeconomie, ontmoeten, integreren, sport, cultuur en het ondersteunen van bewoners.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *