Betere samenwerking in de wijk kan ondervoeding ouderen voorkomen

Betere samenwerking in de wijk kan ondervoeding ouderen voorkomen

Datum: 23 april 2018

Er valt nog veel winst te behalen in de samenwerking tussen professionals rondom ondervoeding bij ouderen. Door meer informatieverspreiding, kennisdeling en betere samenwerking kan ondervoeding eerder gesignaleerd worden. Ook vereisen zorgmijders, ouderen met dementie of  COPD en een migratieachtergrond specifieke aandacht. Dit blijkt uit een analyse die ZorgImpuls uitgevoerd heeft in opdracht van de gemeente Rotterdam.

Promotieonderzoek van Canan Ziylan (Universiteit van Wageningen) naar ondervoeding bij 65-plussers wijst uit dat structurele aandacht voor signalering van ondervoeding bij deze groep ouderen door zorgverleners sterk verbeterd kan worden. Landelijke cijfers tonen onder meer aan dat 35% van de 65-plussers die thuiszorg krijgt, ondervoed is. Hoewel er landelijke richtlijnen zijn voor het screenen en behandelen van dit probleem, passen zorgverleners die nauwelijks toe.

Onderlinge samenwerking hangt af van betrokkenheid zorgverleners
ZorgImpuls heeft de risico’s op ondervoeding voor de wijken Groot-IJsselmonde en Ommoord bestudeerd en bracht het samenwerkingsproces tussen professionals in kaart.
De problematiek van ondervoeding vraagt om een aanpak in samenhang met andere aandachtsgebieden, zoals eenzaamheid, bewegen en sociale participatie. Een integrale aanpak betekent dat er meerdere partijen een rol spelen bij dit vraagstuk. De onderlinge samenwerking hangt af van de betrokkenheid van de zorgverleners, ook bij de resultaten van de interventies en monitoring van het verloop.

Goede samenwerking met welzijn nodig
De analyse laat zien dat aandacht voor ondervoeding een bredere doelgroep betreft dan alleen ouderen. Specifieke aandacht is nodig voor zorgmijders, ouderen met dementie, ouderen met COPD en ouderen met een migratieachtergrond.
Een andere conclusie is dat preventie in de wijk kan bijdragen aan minder ziekenhuisopnames en lagere zorgkosten. Daarom is een goede balans tussen voeding, beweging en sociale participatie zo belangrijk. Hiervoor is goede samenwerking nodig tussen partijen in zorg en welzijn.

Informatievoorziening over ondervoeding is aandachtspunt
Behalve dat er winst te behalen valt in de samenwerking tussen professionals, is ook informatievoorziening een aandachtspunt. Het gaat dan om informatievoorziening over ondervoeding, zowel bij ouderen zelf als bij partijen. Maar ook inzicht in het proces van signaleren en opvolgen bij partijen in het informele circuit. Een verdergaande samenwerking tussen wijkverpleegkundige en praktijkondersteuner, waarbij zij informatie delen, is belangrijk.

Het rapport van ZorgImpuls biedt input om te komen tot een integraal gestructureerde aanpak op het gebied van ondervoeding bij ouderen.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *