Met wijkverpleging betere doorstroom spoedzorg naar huis

Met wijkverpleging betere doorstroom spoedzorg naar huis

Datum: 10 juni 2019

Huisartsenorganisatie Cohesie, ziekenhuis VieCuri (samen werkzaam op de Spoedpost Noord-Limburg) en zorgorganisaties Proteion en De Zorggroep zetten zich gezamenlijk in voor een betere doorstroom van kwetsbare ouderen op de spoedeisende hulp of de huisartsenpost. Een wijkverpleegkundige krijgt extra uren om de thuiszorg goed te regelen, zodat de oudere weer sneller naar huis kan. VGZ financiert deze pilot.

Met de vergrijzing doen thuiswonende ouderen steeds vaker een beroep op de Huisartsenpost (HAP) en de Spoedeisende Hulp (SEH). Het probleem is dat de doorstroom daarna vaak stagneert. Daarvoor verblijven mensen soms onnodig lang op de spoedpost of worden ze in het ziekenhuis opgenomen terwijl dit in feite niet echt noodzakelijk is.

Extra uren voor wijkverpleging
De huisarts, het ziekenhuis en de wijkverpleging in Noord-Limburg werken als ketenpartners samen voor een betere doorstroom. De wijkverpleging krijgt extra uren om de thuiszorg goed te regelen. Wijkverpleegkundigen kunnen samen met de artsen en verpleegkundigen goed afwegen of het verantwoord is om de patiënt thuis te verzorgen. Als dat het geval is, kunnen ze het ontslag vervolgens coördineren. Ook kunnen zij de thuiszorg en de benodigde hulpmiddelen regelen. Huisartsen hoeven daardoor tijdens hun dienst op de HAP geen tijd meer te besteden aan de vervolgzorg, wat vaak zeer tijdrovend is.

Rondom het weekend
Vooralsnog richt de samenwerking zich richten op het weekend, de vrijdag- en de maandagavonden. Op die momenten knelt het namelijk het meest. Een wijkverpleegkundige van Proteion of De Zorggroep zal haar route op de spoedpost bij VieCuri beginnen en eindigen. Daardoor leren professionals elkaar kennen, waardoor de lijntjes kort worden en is de expertise van de wijkverpleging beschikbaar.

Medisch directeur a.i.
Overigens heeft huisartsenorganisatie Cohesie een nieuwe interim medisch directeur: Sylvia Wessels. Zij is benoemd voor de periode van 1 juni 2019 tot 1 januari 2020, als opvolger van Guus Jaspar, die eerder dit jaar benoemd werd als lid van het landelijk bestuur van de LHV.

 

(Foto: Gerda van Beek)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *