Beroepsverenigingen versterken met kennisagenda hun kennisontwikkeling

Beroepsverenigingen versterken met kennisagenda hun kennisontwikkeling

Datum: 10 december 2018

Negen beroepsverenigingen uit de eerstelijnszorg en het onderzoekskader paramedische zorg hebben onlangs hun kennisagenda’s aangeboden aan  Marije Beens, directeur en plaatsvervangend directeur generaal Curatieve Zorg van het ministerie van VWS. Voor kwalitatief goede en integrale zorg in de eerste lijn is samenwerking essentieel, ook op het vlak van kennisontwikkeling.

De beroepsverenigingen van diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, huidtherapeuten, huisartsen, logopedisten, oefentherapeuten, podotherapeuten en de wijkverpleging hebben ieder een kennisagenda ontwikkeld, waarin staat aan welke kennis behoefte is om de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren. De beroepsgroepen zijn bereid om elkaar te versterken in kennisontwikkeling. Ze verkennen hoe zij overlappende kennisvraagstukken gezamenlijk kunnen gaan oppakken.

Kennis draagt bij aan continue verbetering
Om goede zorg te kunnen bieden, is actuele kennis nodig over effectiviteit, doelmatigheid en impact van zorg. Want hoe weet je anders of de zorg die je als professional levert de juiste zorg is en van goede kwaliteit? Kennis draagt bij aan de continue verbetering van kwaliteit van zorg.

Ook in eerste lijn samenwerken rond kennisontwikkeling
VWS zet in op ‘de juiste zorg op de juiste plek’. De organisatie van zorg en ondersteuning is sterk gefragmenteerd, terwijl mensen baat hebben bij meer integrale zorg. Zorg leveren moet, waar mogelijk, dichter bij de mensen thuis of zelfs thuis. De professionals in de eerste lijn spelen hierbij gezamenlijk en in afstemming met elkaar een cruciale rol. Samenwerking in de eerstelijnszorg tussen professionals is vereist voor een goed functionerende keten waarbinnen de patiënt centraal staat. Het samenwerken op het gebied van kennisontwikkeling in de eerstelijnszorg sluit hier goed bij aan.

Hoe nu verder?
De beroepsgroepen gaan beginnen met de geformuleerde kennislacunes en kennisvragen uit hun eigen onderzoeksprogramma’s. De separate kennisagenda’s en het onderzoekskader vormen een goede basis om te zoeken naar overlap tussen de agenda’s in thema’s en doelgroepen. Een voorbeeld is het thema preventie of (kosten)effectieve interventies bij (kwetsbare) ouderen en mensen met lage gezondheidsvaardigheden/lage Sociaal Economische Status (SES).

ZonMw gebruikt de kennisagenda’s bij het opstellen van nieuwe onderzoeksprogramma’s. Ze is blij met de bereidheid van de negen beroepsverenigingen om elkaar te willen versterken in kennisontwikkeling door gezamenlijk met overlappende thema’s en doelgroepen uit de kennisagenda’s aan de slag te gaan.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *