Extra gelden voor de zorg in de kabinetsplannen 2020

Extra gelden voor de zorg in de kabinetsplannen 2020

Datum: 18 september 2019

Dat op Prinsjesdag de miljoenennota is gepresenteerd, zal niemand zijn ontgaan. Daarbij kwamen ook de kabinetsplannen voor de zorg aan bod. Uitgebreid zelfs. De uitgaven van de zorg gaan met 3 miljard omhoog. Waaraan wordt dat geld besteed? In ieder geval krijgen huisartsen en de wijkverpleging in 2020 € 100 miljoen extra om meer zorg in de buurt te kunnen bieden. 

Zorg vlakbij huis en thuis betreft inzet van o.a. de huisarts en wijkverpleegkundige. Maar ook e-health, zoals beeldbellen. Het is een belangrijk aandachtspunt voor het kabinet. Ze stelt dat zorg bij huis prettig is voor mensen. Maar vooral: zorg in de buurt kan bijdragen aan beheersing van de zorgkosten. Het kan voorkomen dat mensen uiteindelijk meer en dus duurdere zorg nodig hebben. Daarom krijgen huisartsen en de wijkverpleging in 2020 € 100 miljoen extra. Het totale budget voor huisartsen komt daarmee in 2020 uit op een geraamde € 3,2 miljard. Voor de wijkverpleging is het totale budget geraamd op rond de € 4,1 miljard.

Voldoende medewerkers in de zorg
Ander uiterst belangrijk aandachtspunt is de arbeidsmarktproblematiek. Voor behoud van personeel en opleiding van mensen in de zorg trekt het kabinet in 2020 € 50 miljoen extra uit. Dit geld komt boven op de € 370 miljoen die het kabinet al eerder beschikbaar stelde. Volgend jaar komt het kabinet met plannen voor aanpak van de problematiek.

Eigen bijdrage Wmo en zorgtoeslag
Om de stapeling van zorgkosten terug te dringen, betalen ouderen en chronisch zieken vanaf 2020 maximaal € 19 per maand voor een maaltijdservice, vervoerspas of boodschappendienst. Die bijdrage voor algemene voorzieningen uit de Wmo hangt nu nog af van de hoogte van hun inkomen.

De zorgtoeslag voor mensen met een lager inkomen wordt komend jaar verhoogd. Voor alleenstaanden met 67 euro per jaar, gezinnen gaan er jaarlijks € 95 op vooruit. Het eigen risico blijft € 385.

Sigaretten duurder
Voorkomen blijft uiteraard altijd beter dan genezen. Roken is ongezond. Om het tabaksgebruik terug te dringen, gaat accijns op tabak per 1 april 2020 omhoog. Een pakje sigaretten wordt € 1 duurder. Sigaretten, shag, sigaren, e-sigaretten en aanverwante producten zijn dan ook niet meer zichtbaar bij de verkooppunten. Ook krijgen de verpakkingen dezelfde groenbruine kleur.

Jeugdzorg
Gemeenten krijgen extra middelen om hulp en ondersteuning te bieden aan kwetsbare jongeren.Het kabinet stelt tot en met 2021 daarvoor ruim € 1 miljard extra ter beschikking.

Palliatieve zorg
Er komt € 7 miljoen beschikbaar voor de inzet van geestelijke verzorgers in de thuissituatie van mensen van 50 jaar en ouder. Dit loopt via de regeling Palliatieve Terminale Zorg. Naar verwachting leidt dit tot aan aanvullende inzet van zo’n 200 geestelijk verzorgers.

Betaalbare geneesmiddelen
Om de kosten voor geneesmiddelen in toom te houden, worden vanaf 2020 de maximumprijzen van geneesmiddelen verlaagd. Dit gebeurt door de Wet op de Geneesmiddelprijzen aan te passen. Dit levert een besparing op van rond de € 300 miljoen. Daarnaast blijft het kabinet onderhandelen met fabrikanten over lagere prijzen en zoekt daarin de samenwerking met andere Europese landen. Ook wil ze meer transparantie over de opbouw van de prijzen van dure geneesmiddelen.

Zorg dichtbij voor psychische problemen
Gemeenten krijgen € 65 miljoen extra om zorg en ondersteuning in de eigen omgeving bieden aan mensen met psychische aandoeningen. Tot 2022 gaat het in totaal gaat het om € 290 miljoen.

Meer informatie
De berichtgeving over de belangrijkste maatregelen van de Rijksoverheid
De Miljoenennota en alle bijbehorende stukken 

Zie ook het artikel op ZorgenZ: Kabinet komt in 2020 met voorstellen voor toekomstbestendige zorg
En de reacties van een aantal organisaties op de kabinetsplannen: Investeer in wijkverpleging en zorgcoördinatie

(Foto: Rijksoverheid en Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *