BDO wijst op dreigend zorginfarct

BDO wijst op dreigend zorginfarct

Datum: 24 oktober 2018

Nederlandse algemene ziekenhuizen scoorden in 2017 gemiddeld een 7,2 voor hun financiële gezondheid. Dat lijkt een geruststellend beeld, maar de onderliggende financiële meerjarentrends vertellen een ander verhaal. Dat blijkt ook uit het faillissement van MC Slotervaart en de drie IJsselmeerziekenhuizen. Door de alsmaar dalende rendementen van ziekenhuizen in combinatie met personele krapte en te verwachten toenemende vraag staat de beschikbaarheid van zorg sterk onder druk. Dat de situatie zeer ernstig is, bleek wel deze week. Een zorginfarct dreigt.

BDO Accountants & Adviseurs meldt al enkele jaren dat een kwart van de ziekenhuizen in ons land financieel in zeer zwaar weer verkeert. En ook de Benchmark Ziekenhuizen 2018 laat deze geluiden indringend horen. Snel de kern van het rapport weten? Bekijk dan het filmpje, dat in twee minuten de belangrijkste uitkomsten conclusies vermeldt.

Een radicaal nieuw businessmodel voor ziekenhuizen is noodzakelijk. Met meer focus op preventie, innovatie, digitalisering en samenwerking binnen de zorgketen. Het creëren van een gelijk speelveld en het transparant en eenvoudiger maken van financiële stromen in de zorgketen is daarvan een belangrijk onderdeel, aldus BDO.
Emeritus hoogleraar volksgezondheid Guus Schrijvers wijst in een artikel in de Volkskrant over het dreigende faillissement ook op de problematiek van overcapaciteit. “Ziekenhuizen moeten daardoor hun bedrijfsmodel aanpassen: vastgoed afstoten en personeel omscholen.” Ook volgens hoogleraar Wim Groot is overcapaciteit de oorzaak van het probleem. “Er is overcapaciteit in Amsterdam en ook in Flevoland.” Het feit dat patiënten zich mondiger opstellen, speelt eveneens een rol. Een patiënt gaat niet meer vanzelfsprekend naar het ziekenhuis dichtbij, maar kiest voor het ziekenhuis met de beste zorg voor zijn aandoening.

Nieuw businessmodel mét winstuitkering
Als ziekenhuizen aan hun huidige businessmodellen vasthouden waarin de aantallen patiënten tellen, wordt de zorg op den duur onbetaalbaar, zo stelt BDO. Ziekenhuizen hebben nu baat bij hoge volumes. Dit is een perverse prikkel. Waar de sector écht mee is geholpen, is een radicaal ander businessmodel met beloning voor kwaliteit, preventieve werking en gezondheidswinst voor de patiënt. Met daarbij de regelgeving vereenvoudigen. En met, onder duidelijke voorwaarden, op beperkte schaal winstuitkering toestaan voor alle organisaties in de zorgketen. Winst die voor het merendeel weer terug wordt geïnvesteerd in de zorg. Ziekenhuizen, verzekeraars en de overheid moeten met elkaar in gesprek om zo’n nieuw businessmodel versneld in te voeren, aldus BDO.

Samenwerking met eerste lijn, anderhalve lijn en ouderenzorg
Ook ziekenhuizen onderkennen dat het anders moet. Er lopen veel trajecten voor het versterken van de samenwerking met de eerste en anderhalve lijn en met ouderenzorgorganisaties. Bijvoorbeeld door ondersteuning van huisartsen met diagnosestelling door scholing, advisering bij specifieke patiënten of het plaatsen van apparatuur ter vermijding van onnodige tweedelijnszorg. Daarnaast zijn er tal van initiatieven om zorg in de thuisomgeving aan te bieden. Er is meer aandacht innovatie, preventie en voorkomen van extra zorgkosten. Alles is gericht op waardecreatie voor de patiënt, waarbij de vraag van de patiënt centraal staat. Vind vooral niet zelf het wiel uit, maak gebruik van bestaande kennis en stem al lopende initiatieven beter op elkaar af.

Regiovisie: ziekenhuizen in de lead (?)
BDO wijst verder op het belang van verdere participatie van het bedrijfsleven, het initiëren van start-ups en het optimaal inzetten van de kennis van medisch specialisten en verpleegkundigen. “Om de regie niet te verliezen en dit proces verder te versnellen, is het wenselijk dat ziekenhuizen de lead nemen en in samenspraak met ketenpartners de regiovisie snel concretiseren”, aldus BDO.

Misschien dat menig eerstelijnsbestuurder dit advies minder geslaagd vindt. Maar iedereen zal het erover eens zijn dat er op korte termijn een regiovisie van belang is, opgesteld in samenspraak met alle betrokkenen.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *