AVG: doe er wat mee!

AVG: doe er wat mee!

Datum: 1 februari 2018

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Rijksoverheid heeft een handleiding opgesteld met daarin een toelichting over de belangrijkste bepalingen uit de verordening. De Autoriteit Persoonsgegevens is een campagne gestart. En voor zorgverleners heeft ELANN een aantal belangrijke zaken op een rij gezet. 

De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. De beginselen en uitgangspunten voor verwerking van persoonsgegevens zijn onder de verordening grotendeels hetzelfde gebleven. De AVG legt meer verantwoordelijkheid bij degene die de persoonsgegevens verwerkt. Deze ‘verwerkingsverantwoordelijke’ moet vanaf 25 mei 2018 kunnen aantonen dat zijn  gegevensverwerkingen voldoen aan de eisen van de verordening. En dat het niveau van beveiliging is afgestemd op de mogelijke risico’s van de gegevensverwerkingen voor degene van wie de gegevens worden verwerkt (de ‘betrokkenen’). Dat vereist onder meer inzicht in de gegevensverwerking en een privacybeleid.

Recht van inzage, rectificatie en vergetelheid
De verwerkingsverantwoordelijke moet  ook tegemoet komen aan de rechten van betrokkenen. Deze rechten zijn onder de verordening aangescherpt en uitgebreid, zoals: het recht van inzage, rectificatie en vergetelheid. Bij niet-naleving van de verordening kan de Autoriteit Persoonsgegevens hoge boetes opleggen.

Forse impact
Het zal duidelijk zijn dat de AVG grote impact heeft op de sector gezondheidszorg, met verregaande consequenties. Juist in deze sector worden op grote schaal persoonsgegevens en privacygevoelige informatie opgeslagen. De handleiding is gericht op iedereen die meer wil weten over de Verordening en de Uitvoeringswet, maar is in het bijzonder bedoeld voor lezers die reeds enigszins op de hoogte zijn van het gegevensbeschermingsrecht en op zoek zijn naar verdere verdieping, om zo binnen hun organisatie de maatregelen die de Verordening vereist te kunnen implementeren.

Informatie specifiek voor zorgverleners
De regels dwingen alle zorgverleners om zorgvuldig om te gaan met de privacygevoelige informatie van hun patiënten. ELANN heeft recent de belangrijkste verantwoordelijkheden voor zorgverleners in het kader van de AVG overzichtelijk op een rij gezet. Dit document kunt u ook downloaden.

De LHV heeft in haar in dossier Privacywet AVG de belangrijkste bepalingen uit de wet samengevat.  Dit overzicht biedt specifiek hulpmiddelen voor huisartsenpraktijken t.a.v. naleving van de wet.

Eerder heeft ZorgenZ al uitgebreid aandacht besteed aan de AVG. Voor (kleine) zorgaanbieders is het van belang te weten dat de Autoriteit Persoonsgevens (AP) in een dossier informatie biedt die specifiek gericht is op hun situatie. Onderaan de pagina ziet u daar een lijst met veelgestelde vragen. AP breidt de informatie continu uit, onder andere naar aanleiding van vragen vanuit het veld. Dus neem vooral contact met op met de AP als u als zorgverlener vragen heeft.

Campagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan’
Tevens is de Autoriteit Persoonsgegevens afgelopen week een voorlichtingscampagne gestart over de nieuwe Europese privacywet, onder de titel: ‘Privacy gaat iedereen wat aan’. Daarmee wil de AP organisaties praktische hulp bieden om te voldoen aan nieuwe plichten. Zoals een digitale ‘regelhulp’ waarmee organisaties snel in kaart kunnen brengen wat zij nog moeten doen voor 25 mei.
Op hulpbijprivacy.nl, de campagnewebsite van de AP, staan ook andere hulpmiddelen en vindt u informatie over de rechten en plichten uit de nieuwe wet. Omdat kinderen al op jonge leeftijd online actief zijn, heeft de AP speciaal voor hen een lespakket laten ontwikkelen.

(Foto: Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *