Anderhalvelijns centra in Friesland

Anderhalvelijns centra in Friesland

Datum: 2 oktober 2014

diana_monnissen_de_friesland_zorgenzPROEFTUIN – Zorgverzekeraar De Friesland werkt met meerjaren contracten. “Daarbij kijken we naar substitutie, welke zorg kan er uit en waarnaar toe? Bij de ggz is afgesproken om over een paar jaar het budget te verlagen. Dat moet je samen doen”, stelt Diana Monissen vast. “We moeten naar een heel sterke eerste lijn. Alleen dan kunnen we substitutie realiseren. Dat kan met anderhalvelijns centra, met ziekenhuisbedden. Op dit moment is er één anderhalvelijns centrum, tot 2020 komen er zes.

In Friesland is breed gekeken naar de toekomst van de zorg. “Het was duidelijk: we konden zo niet doorgaan”, aldus Diana Monissen, voorzitter Raad van Bestuur De Friesland Zorgverzekeraar. Tijdens het het Executive Seminar, georganiseerd door Zorgvisie en KPMG, geeft de ze aanpak weer. “Het gaat erom de Friezen door preventie en zelfmanagement zo lang mogelijk te laten leven in hun eigen omgeving in goede gezondheid. Met zorg zoveel mogelijk in de eerste lijn. We zijn gestart met expertgroepen. Daarin is gekeken naar de mogelijkheid om de zorg anders in te richten Er is een gezamenlijke visie gemaakt voor de curatieve zorg en de ggz, met gezamenlijke doelen. Kwaliteit is daarbij leidend.”

Ruimte voor verandering
“We staan echt aan de vooravond van het doorzetten van de veranderingen. Het is geen vraag meer of je dat moet doen: dat moet”, is haar overtuiging. Monissen noemt een aantal voorwaarden die essentieel zijn. “De kwaliteit is uiteraard leidend”, begint ze, “maar er moet ook ruimte zijn om te veranderen. Wat dat betreft is het fijn dat we een proeftuin (Friesland Voorop) zijn, met minder regels. Contractinnovatie is daardoor mogelijk, zo werken we met shared savings bij de ggz en chirurgie. Leiderschap is noodzakelijk, dat hoeft niet de zorgverzekeraar te zijn als er maar een sterke integrator is. Integrale, transmurale zorgprogramma’s zijn een must en uiteraard goede ICT, met de juiste data voor de transitie.”

Rechte rug
Haar advies? “Zoek steeds de verbinding, communiceer je suf met patiënten, cliënten, burgers. Je moet wel een rechte rug houden, want door al die veranderingen kan er een faillissement uit voortkomen en dat is ingrijpend. Tegelijk moet je je ook beseffen dat niet alles vandaag gerealiseerd kan zijn. Het kost tijd. Het is een taai, uitdagend, spannend proces dat zeker gaat lukken!”

Gerda van Beek

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *