Ambassadeurs wijkverpleging: verbindende leiders in wijk en maatschappij

Ambassadeurs wijkverpleging: verbindende leiders in wijk en maatschappij

Datum: 14 juni 2018

Het ambassadeurstraject voor de wijkverpleging van de beroepsvereniging V&VN zorgt voor impact op het niveau van de cliënt, de wijkverpleegkundige, de organisatie, de wijk en de maatschappij. Zowel dicht bij de cliënt als ver daar buiten oefent de ambassadeur met lef en een kritische, professionele houding invloed uit ten behoeve van betere uitkomsten en het welbevinden van de cliënt. Ze slaan een brug tussen praktijk, beleid en politiek door als vertalers op te treden en een stem te geven aan het onmisbare en onzichtbare werk van de wijkverpleegkundige.

Dat blijkt uit de Evaluatie Ambassadeurstraject voor de wijkverpleegkundige, uitgevoerd door Nienke Bleijenberg, lector aan de Hogeschool Utrecht.

Visie op vak ontwikkelen
Het ambassadeurstraject duurt negen maanden en bevat een serie aan trainingen en coaching over leiderschap, zodat de wijkverpleegkundigen de beroepsgroep beter kunnen vertegenwoordigen en een visie op het vak kunnen ontwikkelen. Zestig wijkverpleegkundigen hebben leren lobbyen, onderhandelen en omgaan met media. Ze hebben geleerd breder te kijken dan hun eigen vakgebied. De wijkverpleegkundigen konden zich via de beroepsvereniging V&VN of via de zorgorganisaties waar ze werkzaam zijn, aanmelden. Het ambassadeurstraject is een onderdeel van Zichtbare Schakel en wordt financieel ondersteund door ZonMw.

Impact op alle niveaus
Een infographic brengt goed in beeld hoe een dag van een ambassadeur eruit kan zien: van signaleren en hoogcomplexe zorg verlenen, aanschuiven bij diverse overlegtafels tot op de zeepkist staan en fungeren als rolmodel voor collega’s.
Een ambassadeur verwoordt het zo: “Het is mooi dat ik aan allerlei tafels zit. ’s Ochtends aan de eetkamertafel bij de oude dame die met de tillift uit bed wordt gehaald. Daarna zit ik aan de biebtafel met allemaal boeken en ben ik in gesprek met wijkbewoners. Later op de dag zit ik met minister de Jonge van VWS aan tafel of zit ik bijvoorbeeld als deelnemer aan verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek in een focusgroep. Ook bij de Raad van Bestuur schuif ik aan, of bij mijn eigen collega’s. Juist dát maakt het zo mooi. Wat dat betreft denk ik dat het beter is om het goede voorbeeld te geven dan dat ik het zeg met woorden.”

Op bres voor kwetsbare cliënten
Citaat van een stakeholder: “Ik zie dat ambassadeurs op de bres staan voor de cliëntengroep die het meest kwetsbaar is. Ik zie dat ze kijken vanuit het perspectief van de wijkverpleegkundige; wat is nodig voor de cliënt of de wijk? En daarvoor willen ze op de zeepkist staan.”

Groeien in leiderschap
De ambassadeurs geven aan dat ze groeien in hun leiderschap: voor het traject geven ze zichzelf een 5.9, na afloop een 7.1 en tijdens het invullen van de enquête een 7.6.

Over het onderzoek
Met een vragenlijst en focusgroepen zijn de ervaring van de wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie met het ambassadeurstraject in kaart gebracht. Daarnaast zijn interviews gehouden met betrokken stakeholders (bestuurders, managers, teamleiders en coaches van de ambassadeurs).

Lees ook:

 “Wijkverpleegkundigen staan aan begin van enorme ontwikkeling”

“Wijkverpleegkundigen horen te snappen waarom ze doen wat ze doen”

 

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *