Als zzp’schap in de zorg de ruimte zou krijgen

Als zzp’schap in de zorg de ruimte zou krijgen

Datum: 30 september 2019

COLUMN LEX TABAK

De telefoon gaat. Het ziekenhuis belt. Of ons team nog ruimte heeft voor een cliënt die na een lang ziekbed graag thuis wil sterven. Het zorghart gaat sneller kloppen. Dit is waar we het voor doen. ‘We gaan ervoor’, geef ik terug. ‘Wanneer kan ik langskomen voor een indicatiestelling?’, hoor ik mijzelf zeggen. Voor deze doelgroep lopen we met ons team graag een stap harder, weet ik.

Hoe de transferverpleegkundige aan ons telefoonnummer gekomen is, vraag ik terug. ‘Via de zorgverzekeraar. Jullie schijnen hierin gespecialiseerd te zijn’, zo vertelt mijn nieuwe netwerkcontact mij. Ze is blij met de nieuwe wijze van contractering geeft ze terug, omdat ze al langer ervoer dat zorgorganisaties bij dit type zorg lastig zaten met hun personele planning. ‘Daarnaast zie ik volop hoge tevredenheidscijfers over jullie op Zorgkaart NL’, voegt ze toe.

Zo anders was het in 2019. Het beeld wat toen nog over Palliatief Terminale Zorg bestond, was gebaseerd op de aanname dat grote zorgorganisaties deze zorg zelf leverden. Zzp’ers sprongen toen vooral als onderaannemer in de gaten van deze organisaties, of worstelden zich door het traject van ongecontracteerde zorg heen. Zij losten deze zorgvragen weliswaar op, maar hielden daarmee in stand wat zij zelf het liefst wilden voorkomen: grote gecontracteerde zorgorganisaties werden alleen maar groter. Pas nadat zzp’ers in staat waren om de problemen uit de praktijk structureel aan te tonen, kwam via een wijziging in de zorginkoop de mogelijkheid voor een eigen zzp-contract goed op gang.

Het is inmiddels niet eenvoudig meer om zzp’er in de zorg te zijn. Of eigenlijk, dat was het toen in 2019 ook al niet, maar dat hadden we minder door. De wet- en regelgeving rondom zelfstandigen was en is niet mals en veel collega’s hebben inmiddels voor een andere arbeidsvorm gekozen. Ook zijn er veel collega’s bijgekomen, maar die beginnen anders dan in 2019. De Kamer van Koophandel, Belastingdienst en het ministerie van VWS hebben inmiddels allemaal hun rol in het informeren van de startende zzp’er in de zorg.

Daarnaast zijn we ook een aantal rechtszaken verder, waaruit blijkt dat de zzp’er in de zorg buiten dienstbetrekking blijft bij zorgorganisaties. De positie van de zelfstandige is zodanig dat de zelfstandige een eigen plek in de sector heeft bemachtigd. Dit blijkt overigens ook uit de rapportage van bezoeken door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

De stap naar zzp’schap in de zorg is een pittige in 2022, maar wel een waarvan je weet waar je aan toe bent en waarbij je aanspraak kunt maken op een gezonde, eigen praktijk.

Zo anders was het nog in 2019.

 

Lex Tabak is werkzaam voor brancheorganisatie SoloPartners. Deze heeft als missie om de zzp’er in de zorg een volwaardige, eigen positie te bezorgen binnen de gezondheidszorg.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *