“Als zorgonderzoeker moet je de praktijk heel goed kennen”

“Als zorgonderzoeker moet je de praktijk heel goed kennen”

Datum: 1 november 2016

nienke_bleijenberg_zorgenzHet leiderschapsprogramma ‘Leadership Mentoring in Nursing Research’ (LMNR), dat met subsidie vanuit ZonMw is ontwikkeld, telt twaalf deelnemers. Deze gepromoveerde verpleegkundig onderzoekers benadrukken het belang van onderzoek voor de praktijk. In dit bericht, dat Zorgenz overneemt van ZonMw, gaat zorgonderzoeker Nienke Bleijenberg in een interview met Angela Rijnen in op de zorg voor kwetsbare ouderen thuis.

Tijdens HBO-V-stages en haar werk als wijkverpleegkundige zag Nienke Bleijenberg dat de zorg niet altijd is zoals die moet zijn. Hoe maak je zorg voor kwetsbare ouderen thuis beter en efficiënter? Die vraag is haar drijfveer in alles wat ze doet: als onderzoeker, verpleegkundige en docent.

Grote vraagstukken
“Kijkend naar mijn eigen expertise, eerstelijns ouderenzorg, stelt de samenleving ons voor grote vraagstukken: vergrijzing, complexe zorg in de eerste lijn, ouderen die langer thuis wonen, minder verpleeghuiszorg, zorg die van de tweede naar de eerste lijn verschuift. Om goede kwaliteit van zorg te leveren aan deze groep zijn goed opgeleide verpleegkundigen nodig die weten hoe ze moeten handelen in situaties waarin zich complexe problemen voordoen. Mijn ambitie is om excellente, kritische en nieuwsgierige verpleegkundigen en verpleegkundig onderzoekers op te leiden die passie hebben voor hun vak. Daarnaast is het van belang dat we het verpleegkundig handelen wetenschappelijk onderbouwen, zodat onze patiënten adequate en effectieve zorg ontvangen.”

Trias academia
“Een zorgonderzoeker moet de praktijk heel goed kennen, vind ik. Die verandert snel. Het is de kunst om de knelpunten of problemen in de praktijk te signaleren en deze om te zetten in een goede onderzoeksvraag. Goed onderzoek vraagt ook dat je evalueert of de ontwikkelde werkwijzen van meerwaarde zijn voor de praktijk in termen van kwaliteit van zorg en patiëntuitkomsten. Mijn uitgangspunt is dat de resultaten van mijn onderzoek direct toepasbaar zijn in de praktijk en terugvloeien naar het onderwijs – de trias academica. In de academische werkplaats verpleegkunde die wij momenteel in Utrecht opzetten, kunnen we deze verbinding maken.”

Passie voor het vak
“Het unieke aan dit leiderschapsprogramma is dat we allemaal een verpleegkundige achtergrond hebben, een passie hebben voor het vak en dat we ons binnen de academische setting in een nieuw vakgebied bevinden waarin nog weinig hoogleraren zijn. Verplegingswetenschappelijk onderzoek is in Nederland nog niet universitair verankerd. We moeten onze plek veroveren, massa creëren en posities bekleden waar we invloed kunnen uitoefenen. Een volgende mooie stap voor mij is het verder opzetten van mijn onderzoekslijn en het leggen van sterke verbindingen tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. Samen met mijn mentoren bespreek ik de stappen die ik daarvoor moet zetten. Maar het gaat mij bij alles wat ik doe om het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen in de eerste lijn. Daaraan werken, samen met anderen, dat geeft me energie. Mijn eigen opa en oma die nog zelfstandig thuis wonen, zijn een bron van inspiratie voor me. Ik gun dat anderen ook van harte.”

Het volledige interview met Nienke Bleijenberg staat op de website van ZonMw. Daar staat ook meer informatie over het leiderschapsprogramma Leadership Mentoring in Nursing Research (LMNR).

(Foto: Arnaud Mooij)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *