Dementie achter de voordeur

Dementie achter de voordeur

Datum: 1 april 2019
Kaart niet beschikbaar

Datum | Tijd
Datum(s) - 01/04/2019
09:00 - 16:30 uur

Locatie
De Werelt


Dit landelijke congres gaat over r de veranderingen voor mensen met dementie en hun naasten in de thuissituatie. Mensen met dementie en mantelzorgers hebben behoefte aan een vorm van ondersteuning die niet alleen op handelen is gericht, maar vooral op luisteren en op het verlenen van steun bij veranderende relaties. Men wil de draad van het sterk veranderde leven weer oppakken, maar moet een andere invulling van dagelijkse bezigheden zoeken. Ook de relaties met de sociale omgeving veranderen.

Prof. mr. dr. Anne-Mei The, heeft de sociale benadering dementie ontwikkeld, die een ander perspectief laat zien op het leven van mensen met dementie. De focus van deze benadering ligt niet op de aandoening, maar op (het verbeteren van) de leefwereld van de persoon met dementie en zijn/haar omgeving. Juist de sociale context is van groot belang, want mensen met dementie kunnen zich steeds moeilijker aanpassen naarmate de ziekte vordert. Speciale aandacht gaat uit naar levensvragen als ‘Wat gebeurt er met mij?’, ‘Hoe ga ik hiermee om?’ en ‘Hoe reageert mijn omgeving?’.

Deze nieuwe benadering staat centraal tijdens het congres.

Meer informatie en aanmelden, klik hier.

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *