Afspraken over veilige uitwisseling medicatiegegevens in Rijnmond

Afspraken over veilige uitwisseling medicatiegegevens in Rijnmond

Datum: 19 december 2014

convenant_medicatieoverdracht_rijnmond_zorgenzVertegenwoordigers uit de eerstelijnszorg, de ziekenhuizen en belangenbehartigers voor zorgvragers in Rotterdam-Rijnmond hebben op 18 december het convenant medicatieoverdracht getekend. In het convenant zijn afspraken opgenomen over het uitwisselen van medicatiegegevens tussen huisartsen, apothekers en specialisten uit het ziekenhuis en de rol van de patiënt.

Het convenant is ontwikkeld door de stuurgroep medicatieoverdracht. Deze stuurgroep medicatieoverdracht bestaat uit vertegenwoordigers van de Combinatie Apothekers Vereniging Rijnmond (CAVR), Huisartsenkring Rotterdam, Huisartsenpost Rijnmond, Samenwerkende gezondheidscentra, Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ), Trombosedienst Star MDC en patiënten- en consumentenplatform Zorgbelang Zuid-Holland. De stuurgroep wordt begeleid door ZorgImpuls.

Actueel medicatieoverzicht
Deze transmurale samenwerking heeft tot doel fouten in de medicatieoverdracht te voorkomen en de medicatieveiligheid te verbeteren in de regio Rijnmond. In het convenant is rekening gehouden met de landelijke eisen en de wensen in de regio Rotterdam Rijnmond. Eén van de afspraken is dat bij zorgverlening en bij het verstrekken van medicijnen aan een patiënt er altijd een actueel medicatieoverzicht beschikbaar is. Er is vastgelegd wanneer en op welke manier veilig medicatiegegevens kunnen worden uitgewisseld en wat dan de verantwoordelijkheid is van de arts, apotheker en de patiënt. Het convenant is leidend voor de verdere uitwerking van een regionaal protocol medicatieoverdracht.

Meer informatie bij Matine van Schie, Senior adviseur ZorgImpuls, M. 06 – 135 13 317, E. m.van.schie@zorgimpuls.nl.

[Op de foto v.l.n.r.: Matine van Schie – ZorgImpuls, Steven van Zuilen – poliapotheker Sint Franciscus Gasthuis (SRZ), Jan Peter Eusman – huisarts, Maya Ramrattan – ziekenhuisapotheker Maasstad ziekenhuis (SRZ), David Oei – huisarts (LHV District Rotterdam), Huib Hoogendijk – Zorgbelang, Heidi van den Brink – Trombosedienst STAR MDC, Carolien Heetman-Meijer – ziekenhuisapotheker Sint Franciscus Gasthuis (SRZ), Jaap Hoogeterp – CAVR, Marc Barendregt – apotheker (CAVR), Galtjo Burema – directeur OSER, Ruud Huijssoon – apotheker (CAVR).]

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *