Zorggroep Almere start project gericht op signalering en verwijzing bij schulden

Zorggroep Almere start project gericht op signalering en verwijzing bij schulden

Datum: 20 maart 2019

Aan patiënten wordt gevraagd hoe hun geldzorgen doorwerken op hun gezondheid.

Mensen met schulden hebben vaker last van rugklachten of overgewicht. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat financiële problemen en gezondheidsklachten sterk met elkaar te maken hebben. Huisartsen en schuldhulpverleners moeten alert zijn op deze samenhang, vinden onderzoekers Mieke van der Veer en Nadja Jungmann. Internationaal groeit de hoeveelheid wetenschappelijke artikelen over de samenhang gestaag. In Nederland is nauwelijks onderzoek beschikbaar. Met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert Zorggroep Almere met 19 gezondheidscentra en huisartsen in loondienst samen met het lectoraat schulden & incasso van de Hogeschool Utrecht een project uit gericht op signalering en verwijzing. 

Eenzijdige aandacht voor gezondheidsklachten draagt het risico met zich mee dat financiële problemen blijven bestaan en dat mensen langzamer of niet genezen. “Mensen met geldtekort hebben niet altijd het geld om gezond te eten, voldoende te sporten of de eigen bijdragen te betalen. De samenhang van problemen kan het begin zijn van een neerwaartse spiraal. Een integrale aanpak is het beste”, zegt Nadja Jungmann, lector schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht.

Nadja Jungmann: “We onderzoeken wat mensen een passende rol van de huisartsen vinden.”

Interventiepakket geldzorgen
“Doel van het project is om huisartsen te voorzien van een interventiepakket geldzorgen waarmee zij en praktijkondersteuners met (zeer) beperkte inspanningen financiële problematiek van patiënten vaker kunnen signaleren en kunnen verwijzen. We beogen daarmee dat we situaties terugdringen waarin aanhoudende financiële problematiek bijdraagt aan het ontstaan, aanhouden of verergeren van gezondheidsproblemen en/ of doorwerken in de gezondheidsbeleving”, aldus Jungmann.
“We moeten oppassen dat we de huisarts niet van alles toeschuiven en het zijn verantwoordelijkheid maken. Tegelijkertijd blijkt uit ervaring dat een advertentie in een huis-aan-huisblad er niet voor zorgt dat mensen naar schuldhulpverlening gaan. De huisarts is, samen met de deurwaarder, vaak toch de eerste persoon die zij spreken. We bespreken met de Almeerse huisartsen wat ze tegenkomen in de spreekkamers aan geldzorgen. Aan patiënten, waarvan huisartsen weten dat zij kampen met schulden, vragen we in hoeverre zij het idee hebben dat hun financiële problemen doorwerken op hun gezondheid en wat zij een passende en wenselijke rol van de huisarts vinden.”

Geen richtlijn voor verwijzen naar wijkteam
Een huisarts kan fungeren als informatieverstrekker en verwijzer. Na het gesprek in de spreekkamer kan de huisarts naast de informatie die hij per e-mail verstrekt over bijvoorbeeld een keelontsteking, ook een pdf versturen met wegwijsinformatie over wat te doen bij financiële problemen. In de wachtkamer kun je op het tv-scherm laten zien: ‘Wist u dat financiële zorgen kunnen leiden tot gezondheidsklachten?’
Er is geen richtlijn voor het verwijzen naar een wijkteam. Het ligt dus echt aan de individuele huisarts of die wel of niet verwijst. Een issue dat meespeelt is dat huisartsen gewend zijn een terugkoppeling te krijgen. Wijkteams zijn het doorgaans niet gewend terug te koppelen.

Deze tekst is een beknopte samenvatting van de berichtgeving van Reos. Lees hier het volledige artikel: Financiële problemen in de spreekkamer?

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  • Abonneer hier