Uitleg geboortezorg voor zorgverleners en cliënten

Uitleg geboortezorg voor zorgverleners en cliënten

Datum: 17 april 2017

geboortezorg_publicaties_zorgenzRecent is een implementatieplan van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg tot stand gekomen. Hiernaast is er een cliëntversie van de Zorgstandaard verschenen. Beide documenten zijn aangeboden aan het Zorginstituut Nederland. 

De Zorgstandaard Integrale Geboortezorg beschrijft op hoofdlijnen de norm voor zorg vanaf de kinderwens tot en met de eerste zes weken na de geboorte. Integrale geboortezorg moet de kwaliteit van zorg verbeteren door een integrale, multidisciplinaire aanpak. Er is sprake van een constante evaluatie van de uitkomsten én cliëntervaringen. Hierbij staat de zorgvraag van de zwangere centraal, met respect en ruimte voor eigen regie. Beslissingen in het geboortezorgproces moeten tot stand komen in een gelijkwaardige dialoog tussen de zwangere en de zorgverlener.

Gefaseerd
Het College Perinatale Zorg en experts vanuit branche-, patiënten- en beroepsorganisaties hebben het Implementatieplan van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg  gezamenlijk opgesteld. Dit plan geeft richting aan een gefaseerde implementatie van de zorgstandaard door professionals in de Verloskundig Samenwerkings Verbanden. Per element van de zorgstandaard is een streefdatum voorgesteld.

Cliëntversie De zorgstandaard is geschreven door en voor zorgverleners, met medische vaktaal. Dit vakjargon is voor cliënten niet makkelijk te begrijpen. Daarom is er tevens een is de digitale cliëntversie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg uitgebracht, met als titel `Geboortezorg in Nederland´. In deze digitale folder staat voor de cliënt helder beschreven hoe de geboortezorg in Nederland geregeld is en welke rol zij en haar partner daarin zelf hebben. De folder biedt een overzicht van de keuzes die de cliënt heeft in elke fase, van zwanger willen worden tot en met de kraamperiode. De brochure gaat in op de wijze waarop zorgverleners samenwerken rondom de geboortezorg en biedt tips wat de cliënt kan doen om de geboortezorg geheel naar eigen behoeften en wensen te organiseren.

Woordenlijst
Het gaat overigens om normale zwangerschappen. Problemen als vruchtbaarheidsproblemen, miskraam, niet-goed verlopende zwangerschap komen niet aan bod. Uiteraard zijn vaktermen niet geheel te vermijden, daarom is er als slot een verklarende woordenlijst opgenomen.

(Foto: omslag van de brochure en de folder)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *