Kwaliteit van leven: meer samenhang in zorg en ondersteuning nodig

Kwaliteit van leven: meer samenhang in zorg en ondersteuning nodig

Datum: 10 mei 2019

Eén op de drie mensen met een chronische aandoening of beperking en ook ouderen en mantelzorgers hebben last van belemmeringen op vier of meer levensgebieden. Zij kunnen niet gaan en staan waar zij willen, hebben moeite met sociale contacten, het huis op orde houden, persoonlijke verzorging, inkomen of tijdsbesteding. Zij geven hun kwaliteit van leven een krappe voldoende, maar dat cijfer is hoger dan een aantal jaren geleden.

Dat blijkt uit de bevindingen van de rapportage Mijnkwaliteitvanleven, uitgebracht door Patiëntenfederatie Nederland, MantelzorgNL, Per Saldo, Zorgbelang Nederland, KBO-PCOB, NOOM en Ieder(in).

Positieve trend
De rapportage van april 2019 biedt een beeld vanaf de transitie in 2014 van de zorg tot nu. Hieruit blijkt een positieve trend. Bij een groep mensen die een lage kwaliteit van leven ervoer en vaak professionele zorg kreeg, neemt over de tijd heen hun kwaliteit van leven toe. Het aantal levensgebieden met belemmeringen is verminderd en er is minder professionele zorg nodig. Het vertrouwen in de betaalbaarheid en kwaliteit van zorg is ook toegenomen, zij het van 4,2 in 2015 naar een 4,8 in 2019. Nog steeds onvoldoende, dat wel.

De uitkomsten zijn tegelijk dus wel degelijk voor verbetering vatbaar. Gemiddeld geven mensen hun kwaliteit van leven een 6,5. De waardering voor de omgeving scoort met 7,2 hoogst. De waardering van professionele zorg scoort met een 5,6 het laagst.

Samenhang ontbreekt
Mensen met een chronische aandoening of beperking ervaren vaak belemmeringen op meerdere levensgebieden. Deze hebben vaak direct met elkaar te maken en kunnen niet los van elkaar worden gezien, terwijl de ondersteuning vaak gericht is op een specifiek onderdeel, bijvoorbeeld het sociaal netwerk. Of het huishouden op orde houden. Er is geen oog voor de relatie tussen de verschillende levensgebieden. Daarom is meer samenhang nodig bij het bieden van zorg en ondersteuning.

Oog hebben voor financiële draagkracht
Mensen met weinig financiële middelen waarderen hun kwaliteit van leven met een veel lager cijfer dan mensen met veel financiële middelen (5,0 versus 6,9). Daarnaast geven ze vaker aan dat ze niet weten hoe ze hun eigen situatie kunnen verbeteren als het op één of meer levensgebieden niet goed gaat. Het is van belang dat beleidsmakers en professionals zich realiseren dat de financiële draagkracht van mensen grote invloed heeft op de mate waarin zij mogelijkheden hebben of zien om de eigen situatie te verbeteren. In het gesprek over passende zorg en ondersteuning is het dan ook van belang dat getoetst wordt of mogelijke oplossingen ook financieel haalbaar zijn.

Overzichtelijke uitgave
Daarnaast bevat deze beleidsrapportage een voorbeeld uit de praktijk. Het is een verzorgde, overzichtelijke uitgave, die direct inzicht biedt in de situatie van mensen met een chronische ziekte of beperking, ouderen en mantelzorgers.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  • Abonneer hier