“RTA zet belang van samenwerking op netvlies”

RTANa het officiële vertrek van Trijn op 9 mei jl., geef Angelien Borgdorff, programmamanager ouderenzorg en transmurale zorg bij Huisartsen Utrecht Stad (HUS), nader inzicht in de werkwijze van de organisatie. Zij heeft veel ervaring met het maken van Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s). “Het commentaar van meelezers verrijkt de tekst,” is haar motto.

In de afgelopen jaren heeft Trijn in samenwerking met de partners, RTA’s gemaakt voor de ketenzorg diabetes, COPD, CVRM en recent voor medische zorg aan ouderen. Het doel van een RTA is het uniformeren van afspraken tussen de eerste en tweede lijn over de diagnostiek, behandeling, consultatie, (terug)verwijzing en berichtgeving. “Voor deze afspraken geldt dat inhoudelijk deskundigen de inhoud vaststellen. Dat zijn kaderhuisartsen en medisch specialisten. Om een breed draagvlak te creëren, zorgen we ervoor dat dit kaderhuisartsen van zorggroepen in de regio en specialisten van de drie Utrechtse ziekenhuizen zijn. Zij stemmen de inhoud van de afspraken af met hun achterban”, zegt Borgdorff.

Geen discussie over inhoud
Er zijn duidelijke NHG-richtlijnen voor elke aandoening. Daarin staat bijvoorbeeld wanneer een patiënt moet worden verwezen naar de tweede lijn. “Daar hebben de inhoudelijke deskundigen weinig discussie over. Ze gaan echt voor de samenwerking. Bij CVRM kwamen op één punt de richtlijnen van de specialisten en huisartsen niet overeen, maar daar zijn de kaderhuisartsen en specialisten samen uitgekomen.”

  “Zorg ook dat de vaart erin blijft, spreek een tijdpad af, de aandacht van mensen verslapt snel”

Drive om goede afspraken te maken
Bij het maken van een RTA over ouderenzorg waren meerdere soorten specialisten betrokken: specialisten ouderengeneeskunde, klinisch geriaters, internisten en neurologen. De RTA is inmiddels klaar voor ondertekening. Het viel Borgdorff op dat de samenwerking bij ouderenzorg belangrijk wordt gevonden en geen concurrentiegevoelens aanwakkert. “Er was een drive om goede afspraken te maken, waardoor een oudere soepel en zonder blokkades door de keten heen geholpen kan worden.”

‘Trekker’ heel belangrijk
De start is dus de inhoud, met als basis de richtlijnen. “Het is heel belangrijk om een goede ‘trekker’ te hebben. Die verzamelt de inhoud, schrijft de teksten, legt het concept voor commentaar voor aan meelezers en organiseert overleg over het concept. Mijn advies is om een grote groep, twintig mensen bijvoorbeeld, in de achterban te laten meelezen. In ons geval werd daar goed op gereageerd. Hun commentaar verrijkt de tekst.”
“Zorg ook dat de vaart erin blijft, spreek een tijdpad af, de aandacht van mensen verslapt snel”, benadrukt Borgdorff.

Juiste zorg op de juiste plek
“Hoe beter de afspraken geïmplementeerd zijn, hoe meer patiënten er plezier van ondervinden. Zij krijgen dan de juiste zorg op de juiste plek en de zorg die zij van verschillende zorgprofessionals krijgen, is dan goed afgestemd. Voor zorgverleners geldt dat ze zich ervan bewust worden dat de eerste en tweede lijn niet zonder elkaar kunnen. Met de RTA staat dat bewustzijn op het netvlies. Wanneer moet ik verwijzen? Wanneer kan ik de specialist consulteren? Welke informatie moet ik terugkoppelen? Dat staat allemaal in de afspraak. Dit draagt bij aan een goede kwaliteit van zorg en de borging daarvan.”

Trijn ontwikkelt nu de RTA voor palliatieve zorg. “Daarin staat de overdracht centraal: welke informatie heeft de huisarts of de medisch specialist op welk moment nodig? De RTA heeft hetzelfde doel: bewustwording van het belang van goede samenwerking. Het maken van dit soort afspraken vergt een forse inspanning in tijd en geld. Toch denk ik dat het goed is, het zorgt ervoor dat patiënten vlot door de keten heen gaan en goede zorg krijgen op de juiste plek. En daar gaat het om.”

Tekst: Corina de Feijter
Fotografie: Linda Sibbing

 

Transmuraal samenwerkingsverband gaat verder als Trijn
Trijn is de nieuwe naam van het Regionaal Transmuraal Platform Utrecht. Dit is een regionaal samenwerkingsverband van drie ziekenhuizen, twaalf zorggroepen en Saltro. Zij werken aan zorg én patiëntgegevens op de juiste plek in Midden-Nederland. Zij hebben regionale transmurale afspraken (RTA’s) gemaakt rondom chronische zieken zoals diabetes, COPD, CVRM en hartfalen. Uitgangspunt is kwaliteit en continuïteit van zorg. Het gaat om samenwerking tussen zorgverleners en organisaties in de eerste en tweede lijn, zowel op zorginhoudelijk als op ICT-gebied.Daarom ondersteunt Trijn veilige, goede en tijdige communicatie met en over patiënten. Voor het organiseren van de juiste gegevens op de juiste plek is het programma Trijn Digitaal opgezet dat de samenwerking op het gebied van gegevensuitwisseling aanjaagt en concrete projecten initieert. Het doel? Een betere gezondheid voor de patiënt, meer gebruikersgemak voor patiënten en professionals bij digitale gegevensuitwisseling en meer doelmatige zorg. De programmaleiding is in handen van Dr. Miriam de Kleijn, huisarts-epidemioloog en adviseur. Leo Kliphuis (directeur HUS) is voorzitter van het bestuurlijk overleg van Trijn en Hans Erik van Helsdingen (directeur PreventZorg) is de voorzitter van de stuurgroep van Trijn Digitaal. Raedelijn is betrokken als ambtelijk secretaris en als projectleider website. Bij Trijn wordt de samenwerking elke 2 jaar geëvalueerd. De deelnemende organisaties financieren Trijn.

De naam Trijn is afkomstig van de Utrechtse verzetsheldin Trijn van Leemput. Gewapend met een pikhouweel verzamelde zij in de Tachtigjarige oorlog een grote groep vrouwen om de muren van kasteel Vredenburg, het symbool van de Spaanse overheersers, neer te halen. Net als de verzetsheldin wil Trijn binnen het netwerk de muren in de zorg slopen om de samenwerking en communicatie te verbeteren. Deze symboliek zie je terug in het logo. De beweging die Trijn wil creëren; het losslaan, maar ook het verenigen. Het pikhouweel vormt de T in het logo van Trijn. Dit staat voor de kracht van samenwerking voor goede zorg op de juiste plek. www.trijn.nu

 

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde berichten

Auteur: Zorgenz
Categorie: Actueel

Plaats een Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *