NZa controleert nieuwe zorgaanbieders wijkverpleging

NZa controleert nieuwe zorgaanbieders wijkverpleging

Datum: 18 december 2018

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) controleert de komende weken bij een aantal nieuwe aanbieders van wijkverpleegkundige zorg of zij hun administratie op orde hebben. Een goede administratie maakt deel uit van een professionele bedrijfsvoering. En een professionele bedrijfsvoering is van groot belang voor zowel de kwaliteit als de betaalbaarheid van zorg, stelt de NZa.

De NZa richt zich tijdens de komende controles specifiek op nieuwe zorgaanbieders. Het gaat om zorgaanbieders die al eerder zijn gecontroleerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Tijdens deze controles scoorden zij tot twee keer toe een onvoldoende. De IGJ heeft gekeken naar de kwaliteit en veiligheid van zorg. De controles van de NZa richten zich specifiek op het voeren van een goede administratie.

Nieuwe registratie maakt goede administratie belangrijker dan ooit
Het voeren van een goede administratie is meer dan ooit belangrijk nu de 5-minutenregistratie wordt afgeschaft en wijkverpleegkundigen gaan registeren volgens planning. Met een goede administratie is terug te vinden of patiënten de zorg krijgen die zij nodig hebben. Daaruit blijkt welke zorg een aanbieder levert, wanneer, tegen welke tarieven en aan welke patiënten. Iedere zorgaanbieder moet aan zijn patiënten inzichtelijk kunnen maken wat er is gedeclareerd is, zodat de patiënt inzicht in zijn/haar kosten. Zorgverzekeraars kunnen dit inzicht gebruiken om goede afspraken te maken met zorgaanbieders. Dergelijke afspraken dragen op hun beurt bij aan goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen.

Vorige controle
Eerder dit jaar heeft de NZa al een aantal andere aanbieders van wijkverpleegkundige zorg gecontroleerd, met uiteenlopende uitkomsten. Eén aanbieder heeft de NZa een aanwijzing opgelegd vanwege het voeren van een rommelige administratie. Bij deze aanbieder gaat de NZa in 2019 opnieuw langs.

Zie ook het artikel op ZorgenZ: Discussie over de kwaliteit van de thuiszorg

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *