Lagere zorgkosten dankzij de hoofdlijnenakkoorden

Lagere zorgkosten dankzij de hoofdlijnenakkoorden

Datum: 12 september 2018

De zorg slokt bijna een derde van de rijksbegroting op en dat wordt alleen maar meer. Dat gaat ten koste van andere uitgaven. Kostenmatiging is van zeer groot belang. De hoofdlijnenakkoorden die VWS heeft afgesloten met de medisch-specialistische zorg, ggz, huisartsenzorg en wijkverpleging voor 2012 t/m 2017 hebben geleid tot fors lagere zorgkosten. De financiële besparingen die samenhangen met deze akkoorden bedragen zo’n € 3 miljard. Deze sterke beperking van de uitgavengroei is mede gelukt dankzij commitment van zorgpartijen ten aanzien van afspraken over kwaliteitsverbetering met betere doelmatigheid van zorg.

Dit schrijft minister Bruno Bruins in zijn Kamerbrief over opbrengsten hoofdlijnenakkoorden 2012-2017. De uitgaven in de zorgverzekeringswet zijn teruggebracht van een gemiddelde jaarlijkse groei van 4,1% in 2006–2012 naar een gemiddelde jaarlijkse groei van 0,9% in de periode 2012–2017.

Met alle betrokken partijen is voor 30 aandoeningen de kwaliteits- en doelmatigheidscyclus doorlopen. Naar aanleiding van deze inventarisatie is een groot aantal verbetertrajecten in gang gezet. De hoofdlijnenakkoorden 2012-2017 hebben tevens geleid tot een fundamentele (cultuur)omslag ten aanzien van de manier waarop zorg wordt geleverd en daarmee samenhangend het beperken van de uitgavengroei.

Moeizame uitvoering substitutie
Wel heeft de Rekenkamer aangegeven dat de afspraken over het doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen tot dusverre niet waren gerealiseerd. Ook de uitvoering van de kwaliteits- en doelmatigheidsagenda verliepen moeizaam en dat geldt eveneens voor de substitutieafspraken. De financiële effecten van van deze maatregelen zijn beperkt.

Hoofdlijnenakkoorden 2019-2022
Deze eerste hoofdlijnenakkoorden vormden een belangrijke basis om op voort te borduren. Minister Bruins schrijft dat hij zeer is ingenomen met het commitment van alle veldpartijen en de afspraken die zijn gemaakt in de hoofdlijnenakkoorden 2019-2022.

Thema’s
Belangrijk onderdeel daarvan is de beweging naar ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Dat voorkomt (duurdere) zorg en leidt zorg dichter bij mensen thuis als dat kan, dan wel verder weg (geconcentreerd) als het omwille van de kwaliteit en doelmatigheid moet. Daarnaast leidt dit tot het vervangen van bestaande zorg door andere vormen van zorg, zoals e-health, met een gelijkwaardige of betere medisch-inhoudelijke kwaliteit van de zorg.

Daarnaast zijn de uitdagingen op de arbeidsmarkt en het terugdringen van de regeldruk centrale thema’s in de akkoorden 2019-2022, vermeldt Bruins. Hij besluit: ‘Met deze akkoorden zal de kwaliteit van zorg voor de patiënt verbeteren en kan de groei van de uitgaven aan curatieve zorg worden afgeremd.’

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *