Inspectie: Samen anders kijken naar de regeldruk

Inspectie: Samen anders kijken naar de regeldruk

Datum: 5 juli 2018

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wil een bijdrage leveren aan het verminderen van de regeldruk in de zorg en daarover met zorgverleners in gesprek gaan. Veel zorgverleners zijn ontevreden over de registraties die ten koste gaan van de persoonlijke zorg voor de patiënt/cliënt. De inspectie deelt deze onvrede. In het rapport ‘Samen anders kijken: over regeldruk en de zorg die je je eigen familie en naasten gunt’ doet de IGJ een aantal beloftes, zoals dat de inspectie zorgaanbieders niet afrekent op uitkomsten of indicatoren, maar daarover in gesprek gaat.

Administratie en registratie is alleen zinvol als zij van toegevoegde waarde is voor de patiënt of cliënt. Registraties moeten vooral ondersteunen bij het leren en verbeteren van de dagelijkse patiëntenzorg, stelt IGJ nadrukkelijk. Sturings- en verantwoordingsinformatie moet hierop gebaseerd zijn, zodat zorgverleners zich kunnen concentreren op hun zorgverlening.

Misverstanden over wat moet of niet mag
‘Eigenlijk willen de inspectie, patiënten en cliënten, professionals, bestuurders hetzelfde. Maar toch lijkt het erop dat we elkaar niet altijd goed begrijpen. Van veel zaken die geregistreerd worden, is niet duidelijk waarom dit gebeurt, en wie daar belang bij heeft. Soms is er angst voor de rol van de inspectie, en vaak zijn er misverstanden over wat allemaal ‘moet’ of ‘niet mag’ van de inspectie.’

Helpen waarde toe te voegen
In het document staat onder meer dat de inspectie verifieert of de voornemens van zorgverleners of bestuurders in de praktijk leiden tot goede en veilige zorg. ‘Dit is geen teken van wantrouwen, maar is juist bedoeld om te helpen extra waarde toe te voegen voor de patiënt of cliënt.’
Verder wordt gemeld dat de inspectie geen richtlijnen of andere eisen vaststelt en zeker geen verplichting om te registreren. Soms is het nodig om een handeling te registreren, om de zorg veiliger en beter te maken. ‘Voor de inspectie gaat het er niet om dat een handeling geregistreerd wordt, maar dat er veilig gewerkt wordt, dat zorgverleners inzicht hebben in hun eigen handelen en dat bestuurders de risico’s kennen en beheersen.’

Dialoog aangaan
De IGJ vindt het belangrijk om hierover het gesprek te blijven voeren met elkaar. Zo kan ook worden gekeken waar regeldruk wordt ervaren, ook in de uitvoering van het toezicht door de inspectie. En waar misverstanden kunnen worden weggenomen of praktische oplossingen kunnen worden geboden.
Met het openbaar maken van dit rapport wil de inspectie de dialoog aangaan met zorgaanbieders en alle andere betrokkenen. Door met elkaar met andere ogen te kijken naar de regeldruk. In de aankomende maanden publiceert de inspectie meer over de regeldruk en de ontwikkelingen hierin op haar website.

Hier kunt u een samenvatting van het rapport downloaden.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  • Abonneer hier