Handreiking financiering palliatieve zorg 2019

Handreiking financiering palliatieve zorg 2019

Datum: 8 augustus 2018

De Handreiking financiering palliatieve zorg 2019 is gepubliceerd. Dit is een herziening van de handreiking 2018, waarbij alle wijzigingen zijn doorgevoerd.  Zo zijn de mogelijkheden voor extra financiering voor patiënten die thuis wonen met een Wlz-indicatie sinds 1 juli 2018 uitgebreid. Daarnaast wordt per 2019 verpleging en verzorging voor kinderen in de thuissituatie in een nieuwe integrale prestatie geplaatst.  

Aan de hand van een fictieve casus beschrijft de Handreiking palliatieve zorg 2019 de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen: ziekenhuis, thuis, hospice en verpleeghuis & palliatieve terminale unit.

Vier scenario’s
De hoofdstukvolgorde sluit aan op het ziekteproces van een patiënt: van ziektegerichte palliatie naar
symptoomgerichte palliatie. Het begint daarom met het ziekenhuis. Elk hoofdstuk start met een vervolg op
de gekozen casus, passend bij de zorgsetting. Het gaat dus niet om een chronologisch verhaal, maar om vier verschillende scenario’s. De hoofdstukken kunnen dan ook onafhankelijk van elkaar worden gelezen.

Structuur en regelgeving
In de financiering wordt een onderscheid gemaakt tussen palliatieve zorg en palliatieve terminale zorg (PTZ). Deze handreiking gaat over financiering van palliatieve zorg en beperkt zich daarin niet tot de laatste drie maanden van het leven.
Het doel van deze handreiking is de professional zo goed mogelijk te ondersteunen, door de structuur en
regelgeving rondom financiering van de palliatieve zorg voor 2019 op een rij te zetten en te koppelen aan
mogelijkheden voor registratie en declaratie.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  • Abonneer hier