Grip op preventie: handige tools voor gemeenten

Grip op preventie: handige tools voor gemeenten

Datum: 5 februari 2019

Zeven landelijke kennisinstituten bieden nieuwe tools en inspiratie waarmee gemeenten meer kunnen sturen op effectieve preventie. Welke interventies zijn effectief? Hoe kies je de juiste interventies, passend in het beleid van de gemeente? Het e-magazine Grip op preventie van het RIVM  zoomt in op een aantal handige tools die gemeenten direct kunnen gebruiken.

In dit magazine staat een interview met staatssecretaris Paul Blokhuis. Op de vraag hoe gemeenten het doen als het gaat om preventie, antwoordt hij: ‘Ik denk dat gemeenten het me niet kwalijk nemen als ik zeg dat ze daar nog niet voldoende aan doen. We geven samen in Nederland 80 miljard euro uit aan zorg en 2 miljard euro aan preventie. Dat is een ontzettende onbalans.’ Hij denkt dat het niet gemakkelijk is om die onbalans te verschuiven. ‘Gemeenten die zeggen dat ze het geld niet hebben om daarin te investeren, hebben wel een punt, want ze kunnen het moeilijk wegtrekken uit de zorg. André Rouvoet van de zorgverzekeraars heeft weleens gezegd dat er een nationaal preventiefonds moet komen. Dat is geen gekke gedachte.’ Blokhuis vindt dat gemeenten eerst rust en vertrouwen moeten krijgen,

Om welke tools gaat het?
De Toolkit Preventie in de Wijk geeft handvatten en inspiratie om invulling te geven aan een integrale aanpak van preventie in de wijk.
Met de Preventiematrix krijgen gemeenten meer grip op jeugdbeleid.
De Interventiewijzer sociaal en gezond laat effectieve interventies zien, die zowel sociale factoren als de gezondheid verbeteren.
Met de Rekenhulp Valpreventie kunnen gemeenten berekenen wat de inzet op valpreventie hen oplevert.

Bredere inzet|
Erkende interventies verdienen meer bekendheid en een bredere inzet, stellen de samenwerkende landelijke kennisinstituten Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Kenniscentrum Sport, Movisie, Trimbos-instituut en Vilans. Vanuit het ‘Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies’ zetten zij zich in voor het gebruik van kwalitatief hoogwaardige interventies in de praktijk.

Basis voor integrale aanpak
Erkende interventies zijn effectief, goed uitvoerbaar en zijn de basis voor een gebalanceerde integrale lokale aanpak van gezondheidsproblemen. Het gaat om interventies op het terrein van jeugdzorg en jeugdgezondheid, leefstijl, sport en bewegen, sociaal domein, geestelijke gezondheidszorg, ouderen, mensen met een beperking en justitiële interventies. De kennisinstituten werken samen om gemeenten te ondersteunen en slaan de brug tussen landelijke kennis en lokale behoefte en ervaringen. Samen wijzen zij gemeenten de weg in het aanbod door effectieve interventies beschikbaar te stellen in thematische databases. Het nieuwe e-magazine biedt toegang tot deze databases.

Lees hier het e-magazine

(Foto: cover e-magazine)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *