Goede resultaten proef versnelde werkwijze CIZ

Goede resultaten proef versnelde werkwijze CIZ

Datum: 8 mei 2019

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kan zijn werkwijze versnellen en toch goede besluiten blijven nemen bij het toekennen van langdurige zorg. Dat blijkt uit een proef met versneld besluiten. Het CIZ krijgt van cliënten, mantelzorgers en zorgaanmelder een 8,9 voor de nieuwe werkwijze. Ze waarderen het dat ze minder lang in onzekerheid zaten, doordat ze binnen zeven werkdagen bericht kregen over hun aanvraag. Dat blijkt uit de rapportage Werkwijze CIZ versnelt, die minister Hugo de Jonge (VWS) onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Eind vorig jaar kondigde de minister aan zijn best te doen om het reguliere indicatiestellingproces bij het CIZ fors te versnellen en te verbeteren, waarbij de uniformiteit en kwaliteit van indicatiestelling geborgd blijft. Het CIZ startte met een aantal pilot in drie regio’s, gericht op versnelling, die inhoudt dat het CIZ een aanvraag binnen zeven werkdagen afhandelt.

Proef: aanvraag binnen één werkdag oppakken
Wat hield de proef in? Multidisciplinaire triageteams van medisch adviseurs en medewerkers die indicaties opstellen en afgeven hebben in september en oktober 2018 aanvragen behandeld. Aanvragen werden binnen één werkdag opgepakt. Als deze administratief en inhoudelijk compleet waren, werden ze meteen afgerond en indien mogelijk werd direct het besluit genomen. Als aanvullende informatie nodig bleek, werd deze gelijk bij de zorgaanmelder opgevraagd. Als persoonlijk contact met de cliënt nodig was, werd dat gepland en vond het binnen vijf werkdagen plaats.
De proef had als doel om 95 procent van de aanvragen binnen zeven werkdagen af te handelen. Dat werd ruimschoots gehaald. In de proef is 100 procent van de genomen besluiten binnen zeven werkdagen afgerond. In de reguliere werkwijze wordt 44 procent van de aanvragen binnen zeven werkdagen afgehandeld.
De kwaliteit van de indicatiebesluiten lijkt bij de snelle werkwijze in lijn met het reguliere proces. Bij het vaststellen van de kwaliteit van de indicatie wordt achteraf gekeken of er op basis van zorgvuldig onderzoek een deugdelijk besluit is genomen.

Overdrachtsmomenten
Het succes van de versnelde werkwijze lijkt sterk samen te hangen met het beperken van overdrachtsmomenten. In de meest voorkomende situaties vinden in het huidige werkproces één tot vijf overdrachtsmomenten plaats, terwijl in de nieuwe werkwijze geen of maximaal drie overdrachtsmomenten plaatsvinden. ‘Door deze procesverbeteringen neemt de tijd dat er inhoudelijk niets met een aanvraag gebeurt, de wachttijd, aanmerkelijk af. Dit heeft geleid tot een drastische verkorting van de doorlooptijd’, aldus het CIZ.

Waardering voor korte doorlooptijd
Tijdens de pilot is aan 375 cliënten, mantelzorgers en contactpersonen van de aanvragende zorgaanbieder naar hun ervaringen gevraagd. Het merendeel van de cliënten gaf aan dat zij de doorlooptijd als kort of zelfs zeer kort hebben ervaren, wat zeer gewaardeerd werd. Eén kanttekening is geplaatst door een respondent dat het soms lastig te organiseren is om op korte termijn gewenste gesprekspartners bij het gesprek aanwezig te laten zijn. Daarnaast komt terug dat de periode van onzekerheid veel korter was dan verwacht. Ook dat wordt gewaardeerd. Met deze werkwijze blijft de keuzevrijheid voor cliënten gewaarborgd.

Zorgaanbieders: zet nieuwe werkwijze voort
Uit ingevulde vragenlijsten blijkt dat zorgaanbieders de kortere communicatielijnen met het CIZ op prijs stellen. Zorgaanbieders hebben aangegeven dat zij willen dat het CIZ deze nieuwe werkwijze voortzet. Ook de medewerkers van het CIZ zijn enthousiast over hun nieuwe, versnelde manier van aanvragen beoordelen. ‘Samenwerken in een multidisciplinair team waarbij direct onderling wordt overlegd, van elkaar wordt geleerd en snel gebruik kan worden gemaakt van elkaars expertise wordt als prettig ervaren’, zo staat in de rapportage te lezen.

Hoe verder?
Minister De Jonge schrijft in de bijbehorende brief dat de voorbereidingen voor implementatie en uitvoering van de ‘Werkwijze CIZ versnelt’ in volle gang zijn. ‘Met als doel om medio 2020 alle door zorgaanbieders ingediende digitale aanvragen via het ICT systeem van het CIZ substantieel sneller – namelijk binnen zeven (netto) werkdagen – af te handelen. Hierdoor kan in de samenwerking met zorgaanmelders de noodzakelijke zorg zo snel als nodig starten, gebaseerd op een juist en zorgvuldig afgewogen indicatiebesluit en met behoud van de keuzevrijheid van de cliënt.’ Dat betekent dat de CIZ nu in beeld gaat brengen wat de consequenties zijn van landelijke implementatie van de nieuwe werkwijze.

Lees hier de rapportage Werkwijze CIZ versnelt

(Foto: Pixabay)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  • Abonneer hier