Gezondheidscentra Corlaer en De Nije Veste fuseren

Gezondheidscentra Corlaer en De Nije Veste fuseren

Datum: 22 december 2017

De Stichting Oranjeveste, met gezondheidscentrum De Nije Veste, en de Stichting Gezondheidscentra, met gezondheidscentrum Corlaer, fuseren met ingang van 1 januari. Door deze fusie ontstaat een samenwerkingsverband met rond de tweehonderd zorgverleners die zorg leveren aan  33.000 inwoners. De beide stichtingen werkten al met een gezamenlijke directie, met Sam Siemssen als directeur-bestuurder en Willy Oldenburger als directeur Zorg.

Er komt steeds meer op de eerste lijn af. Dat vereist sterke regionale spelers en vergaande samenwerking. Er gaat veel veranderen in de organisatie en financiering van de eerstelijnszorg. Dat maakt het noodzakelijk om te komen tot één organisatie in de regio Nijkerk. Er werd al met een gezamenlijke directie en zorgraad gewerkt.

Meer passende zorg bieden
Deze fusie ligt dan ook voor de hand en biedt veel voordelen: het wordt organisatorisch en bestuurlijk gemakkelijker door de komst van één bestuur. In de lokale krant noemt Siemssen de fusie de bekroning van een proces dat enkele jaren geleden in gang is gezet. ‘De fusie is een logische stap. Het is heel bijzonder hoe de zorgverleners al met elkaar samenwerkten. Voor de nieuwe stichting hebben we ook een nieuw beleidsplan voor de komende drie jaar geschreven. De insteek is dat we steeds meer passende zorg willen bieden aan onze inwoners en in willen spelen op de toenemende zorgvraag.’

Uitbreiding dienstverlening
Op het gebied van zorg werken de centra al sinds enige jaren samen. De beide gezondheidscentra blijven gewoon naast elkaar bestaan, net als de twee poliklinieken.
Het streven is ook samenwerken met het sociaal domein. De gezondheidscentra willen hun dienstverlening daarop afstemmen. Daarnaast wordt de dienstverlening steeds verder uitgebreid. Voorbeelden hiervan zijn de diabetes challenge en valpreventie. Voor iedere patiënt is er een persoonsgebonden gezondheidsdossier.

Succesvolle programma’s
De zorgverleners in Nijkerk hebben al veel innovatieve programma’s met succes geïmplementeerd. Eerste stappen zijn gezet op het vlak van populatiemanagement en value based healthcare. Landelijk wordt Nijkerk gezien als een voorbeeld van succesvolle zorgvernieuwing in de regio.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  • Abonneer hier