Evaluatie aanpak persoonsgericht werken: durf achterover te leunen

Evaluatie aanpak persoonsgericht werken: durf achterover te leunen

Datum: 13 juni 2018

In de pilots is veel ervaring opgedaan. Via inspiratiebijeenkomsten zijn deze met elkaar gedeeld.

Regio-organisatie UNICUM ondersteunt aangesloten huisartsenpraktijken bij het ontwikkelen van een persoonsgerichte werkwijze. In 2016 werd begonnen met vijf praktijken. In 2017 kwamen er tien praktijken bij. Wat persoonsgericht werken oplevert in de praktijk en hoe zorgprofessionals de ondersteuning van UNICUM  ervaren, staat in een onlangs gepubliceerde digitale evaluatie. Een mooie uitgave die per pilot de werkwijze, de effecten van de aanpak op de huisartsenpraktijk, patiënten en de geleerde lessen beschrijft.

Een verandering van werkwijze kost tijd en in veel gevallen blijkt het nog te vroeg om meetbare effecten toe te kennen aan een in pilots gebruikte tool of aanpak. Wel zijn zowel zorgprofessionals als patiënten enthousiast over de beweging naar persoonsgericht werken. Een van de deelnemende praktijken organiseerde in samenspraak met patiënten een informatieavond over hoge bloeddruk. De huisarts zegt hierover: “De informatieavond was een succes. De deelnemers kregen relevante informatie en als ik deze mensen nu in de spreekkamer tref, merk ik dat we een ander contact met elkaar hebben. Het voelt persoonlijker en vertrouwder. De mensen zijn meer op hun gemak en lijken actiever in de interactie. Ze vragen en vertellen meer.”

 Doen we de juiste dingen?
“We willen weten of we de juiste dingen doen”, zegt Miriam de Kleijn, projectleider Persoonsgericht Werken bij UNICUM. “Wat vinden de praktijken van de ondersteuning op het gebied van persoonsgericht werken en wat kunnen we nog verbeteren? Wat levert een meer persoonsgerichte aanpak in de praktijk de deelnemende zorgprofessionals op? En hoe ervaren patiënten de nieuwe aanpak? We hebben ResCon (onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van gezondheid en duurzaamheid) gevraagd om onze aanpak te evalueren. ResCon ging in gesprek met UNICUM-medewerkers, zorgverleners en patiënten. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is een evaluatie opgesteld.

Belangrijke conclusies
Welke conclusies kunnen worden getrokken uit de pilots en de aanpak? De deelnemende zorgprofessionals zijn meer naar de persoon als geheel gaan kijken en bieden meer zorg op maat aan hun patiënten. Meer regie geven aan de patiënt betekent ook dat je als zorgverlener achterover moet durven leunen. De richtlijnen zijn niet overboord gegooid, maar steeds vaker vormen de wensen en behoeften van de patiënt de basis voor het consult.
Iedere praktijk heeft persoonsgericht werken op zijn eigen manier ingevuld. Leren door te doen, ‘practice what you preach’ was de achterliggende gedachte.

Hier kunt u het rapport ‘Evaluatie persoonsgericht werken’ downloaden.

Vragen?
Heeft u vragen over de evaluatie of de aanpak van UNICUM? Neem dan contact op met Miriam de Kleijn via m.de.kleijn@unicum-huisartsenzorg.nl of 06-48 09 76 80.

(Foto: uit het rapport Evaluatie persoonsgericht werken)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *