Eisen spoedzorg ouderen zijn te hoog

Eisen spoedzorg ouderen zijn te hoog

Datum: 7 mei 2019

Artsen, verpleegkundigen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars liggen in de clinch over de normen waaraan de zorg voor ouderen op de spoedeisende hulp (SEH) moet voldoen. Medisch specialisten vinden dat de kwaliteit van de zorg omhoog moet; ziekenhuizen vrezen dat de kosten daardoor te hoog worden en dat een gebrek aan personeel zal ontstaan. Dat schrijft de Volkskrant.

Vorige maand leverden alle elf partijen die in Nederland bij de acute zorg betrokken zijn, waaronder InEen, de LHV en het NHG, hun gezamenlijke ‘kwaliteitskader spoedzorg­keten’ in bij het Zorginstituut. Dit kwaliteitskader richt zich op de hele keten voor acute zorg: acute huisartsenzorg, ambulancezorg, zorg geleverd door de mobiele medische teams en de acute ziekenhuiszorg, en benoemt hoe betrokken partijen met elkaar moeten samenwerken om iedere patiënt met een acute zorgvraag 24 uur per dag en 7 dagen per week zorg van goede kwaliteit te bieden.

Eisen beschikbaarheid menskracht en informatieoverdracht
Het kwaliteitskader stelt onder andere eisen aan de beschikbaarheid van menskracht en informatieoverdracht. Dit met het doel om de patiënt met een acute zorgvraag zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek te geven. Het bevat nieuwe normen en bundelt bestaande normen voor de verschillende stappen in de spoedzorgketen; melding, triage, zorgcoördinatie, diagnostiek en behandeling, coördinatie en uitstroom. Het betekent bijvoorbeeld dat nog meer medisch specialisten sneller bereikbaar moeten zijn, dat informatieoverdracht beter moet worden georganiseerd en dat ondersteunende diensten als radiologie en laboratoria continu beschikbaar moeten zijn.
De nieuwe normen treden in werken als het Zorginstituut het kader heeft ­gecontroleerd en goedgekeurd

Onwenselijk hoge eisen
Eén op de drie spoedpatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is tegenwoordig 65 jaar of ouder. De eisen die de medisch specialisten stellen aan de zorg voor ouderen zijn volgens de ziekenhuizen, gesteund door onder meer huisartsen en zorgverzekeraars, onwenselijk hoog. De specialisten willen dat een arts op de spoedeisende hulp altijd binnen 30 minuten telefonisch kan overleggen met een medisch specialist met kennis van multimorbiditeit. En dat die medisch specialist binnen twee uur fysiek aanwezig kan zijn. Een onwerkbare situatie volgens de ziekenhuizen, maar de specialisten zelf noemen de eisen ‘ambitieus maar noodzakelijk’, zo staat in de Volkskrant te lezen. De ziekenhuizen vrezen dat de kosten te hoog worden en dar er logistieke problemen ontstaan.

Regionale regiecentra
In het dagblad komt Suzanne Kruizinga, lid van de raad van bestuur van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, aan het woord. Zij pleit voor regionale ­regiecentra, één plek van waaruit alle acute zorg wordt georganiseerd. ­Zodat 75-plussers, ‘die binnen twee uur op de SEH doorligplekken ontwikkelen, in een delier terechtkomen en binnen twee dagen in het ziekenhuis een longontsteking oplopen’, door een geriater in het verpleeghuis worden gezien.

Nieuw model
Vilans heeft een nieuw model ontwikkeld dat voorkomt dat ouderen in spoedsituaties onnodig worden verplaatst. Met dit model kan het aantal ouderen verminderen dat in spoedsituaties bij een huisartsenpost of spoedeisende hulp terecht komt. Het model beschrijft negen stappen die ouderen zetten als zij in een spoedsituatie terecht komen. Elke stap is voorzien van praktijkvoorbeelden hoe onnodige verplaatsingen kunnen worden voorkomen, zodat professionals inzicht krijgen in hoe zij kunnen omgaan met problemen bij spoedsituaties met ouderen. Ook zijn de werkende principes opgenomen, gebaseerd op literatuuronderzoek en interviews met professionals.

Lees ook het artikel: Vergrijzing leidt tot meer druk op acute zorg

Of: Wijkkliniek: zorg voor ouderen dicht in de buurt

Lees hier het artikel in de Volkskrant.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  • Abonneer hier