Burgers gaan meepraten over inhoud basisverzekering

Burgers gaan meepraten over inhoud basisverzekering

Datum: 3 augustus 2018

Welke medicijnen moeten worden vergoed en welke niet? Dat is een vraag waar in Nederland het Zorginstituut over gaat. Maar de experts van het instituut gaan vanaf volgend jaar de hulp inschakelen van burgers. Die mogen meepraten over wat wel en niet in de basisverzekering thuishoort.

“Het gaat erom wat burgers belangrijk vinden. Je hebt als burger toch een ander perspectief dan een arts of farmaceut”, zegt Arnold Moerkamp, bestuursvoorzitter van het Zorginstituut in een uitzending van Nieuwsuur. “We werken bijvoorbeeld met bepaalde aannames over de kwaliteit van leven, maar komen die wel overeen met hoe burgers dat zien?”

Niet-geïnformeerde burgers kunnen in complexe zaken lastige keuzen maken
Het besluit om de burger te betrekken bij de pakketkeuze volgt op een experiment met een burgerforum, dat recent werd afgerond. Daarbij gingen 24 Nederlanders, met verschillende achtergronden, gedurende drie weekenden met elkaar in gesprek over concrete casussen en dilemma’s. Ze bogen zich over acht concrete zorgcasussen. Ze gingen daarbij in op de vraag wat wel en niet voor vergoeding in het basispakket in aanmerking mocht komen. Aan de orde waren onder meer de ziekte van Alzheimer, ADHD bij kinderen, obesitas en de total body scan. Moet je bijvoorbeeld opereren op hoge leeftijd? Moeten we dure medicijnen wel vergoeden, wanneer niet?
Ze beseffen dat er grenzen zijn aan de beschikbare budgetten voor gezondheidszorg en dat keuzes dus onvermijdelijk zijn. Dat blijkt uit de eindrapportage van het Burgerforum ‘Keuzes in de zorg’, een samenwerking van Radboudumc en Radboud Universiteit, de Erasmus Universiteit en Zorginstituut Nederland die eind 2017 van start ging.  Het forum heeft aangetoond dat het kan om met, in beginsel ongeïnformeerde, burgers lastige keuzes in complexe zaken te maken.
Rob Baltussen, hoogleraar gezondheidseconomie aan het Radboudumc en initiatiefnemer van het forum, zegt in Nieuwsuur dat de deelnemers steeds meer het besef kregen dat niet alles mogelijk is en dat er harde keuzen gemaakt moeten worden.

Het helpt om beter beleid te maken
Volgens de hoogleraar kwamen de aanbevelingen van het burgerforum in grote lijnen overeen met die van de deskundigen van het Zorginstituut. Wel waren er bijvoorbeeld verschillen als het gaat om het meewegen van de levensstijl van een patiënt bij het besluit om te vergoeden. “Het Zorginstituut mag levensstijl niet meenemen in het advies aan de minister. Maar de burger gaf aan dat toch heel erg belangrijk te vinden. Als bijvoorbeeld iemand een behandeling nodig heeft als gevolg van overgewicht, dan zegt de burger: misschien moeten we eerst kijken wat iemand kan doen aan dat overgewicht voordat we automatisch een behandeling vergoeden.”
Het betrekken van burgers heeft volgens Baltussen een tweevoudige werking. “Aan de ene kant kan het helpen om beter beleid te maken, aan de andere kant kan het er ook voor zorgen dat burgers beter begrijpen waarom bepaalde beslissingen moeten worden genomen en dat die heel complex zijn.”

Hier kunt u het volledige Manifest van het Burgerforum lezen.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  • Abonneer hier