Actieprogramma moet eenzaamheid onder ouderen tegengaan

Actieprogramma moet eenzaamheid onder ouderen tegengaan

Datum: 21 maart 2018

Het actieprogramma Eén Tegen Eenzaamheid schetst een aanpak om eenzaamheid onder ouderen eerder te signaleren, te doorbreken en tegen te gaan. Het kabinet stelt tot en met 2021 daarvoor in totaal 26 miljoen beschikbaar. Meer dan de helft van de 75-plussers in Nederland geeft aan zich in meer of mindere mate eenzaam te voelen. Dat zijn 700.000 mensen. 

Minister De Jonge van VWS zegt met nadruk: “Dat zijn indringende cijfers. Daar kunnen we ons niet bij neerleggen. We moeten die samenleving weer aan de praat krijgen. Letterlijk. Met vereende krachten kunnen we eenzaamheid eerder signaleren en vervolgens doorbreken. De rol van gemeenten, zorgverleners en andere betrokkenen is daarbij cruciaal. Zij weten als geen ander hoe er een sluitend netwerk van zorg voor ouderen kan worden gebouwd. Als elke gemeente iedere 75-plusser jaarlijks bezoekt, weten wij en zij veel beter wat iemand nodig heeft. En als vervolgens hulp en ondersteuning worden ingezet, kan en zal de eenzaamheid afnemen, daar ben ik van overtuigd.”

Dé eenzaamheid oplossen is onmogelijk, maar íemands eenzaamheid oplossen kunnen we allemaal

Twee actielijnen
In het actieprogramma Eén Tegen Eenzaamheid komt er een landelijke coalitie en 380 lokale coalities, die een trendbreuk in de stijgende eenzaamheidscijfers moeten bewerkstelligen. Dit door het signaleren, bespreekbaar maken, doorbreken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid bij ouderen.

Meer omzien naar elkaar
Er komt een landelijke centrum eenzaamheid dat eenzaamheidscoalities gaat ondersteunen. Ook start er een campagne om iedereen in Nederland te activeren om mee te doen in de strijd tegen eenzaamheid onder ouderen. “Meer omzien naar elkaar vraagt een kentering in heel de samenleving. Iedereen kan hierin van betekenis zijn”, aldus De Jonge. “Dé eenzaamheid oplossen lijkt misschien schier onmogelijk, maar íemands eenzaamheid oplossen, dat kunnen we allemaal.”

 

(Foto: Shutterstock)

 

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *