Acht maanden langer thuis dankzij inzet specialist ouderengeneeskunde

Acht maanden langer thuis dankzij inzet specialist ouderengeneeskunde

Datum: 19 februari 2018

Specialisten ouderengeneeskunde zijn overal inzetbaar. Niet alleen in een verpleeghuis, zoals vaak wordt gedacht, maar ook daarbuiten. Huisartsen kunnen een specialist ouderenzorg consulteren bij zorgverlening aan kwetsbare thuiswonende ouderen of de zorg tijdelijk overdragen. De specialist ouderengeneeskunde kan een belangrijke rol spelen bij vermijdbare opnamen, zowel bij het voorkomen van deze klachten als bij het vinden van passende zorg op de juiste plaats. 

Volgens een onderzoek van brancheorganisatie Actiz worden elk jaar ruim 300.000 kwetsbare ouderen via de spoedeisende hulp opgenomen in het ziekenhuis terwijl dit wellicht niet nodig was geweest. De specialist ouderengeneeskunde (SO)  kan, samen met de huisarts en wijkverpleegkundige, een cruciale rol spelen in het voorkómen of uitstellen van opname in een ziekenhuis of verpleeghuis. Uit onderzoek van beroepsvereniging Verenso blijkt dat waar de SO in de eerste lijn werd ingezet, de ouderen gemiddeld acht maanden langer thuis bleven wonen en doorverwijzing naar het ziekenhuis kon worden voorkomen.

Brede blik
De specialist ouderengeneeskunde kijkt niet alleen naar de medische kant, maar ook naar de mate waarin iemand nog kan meedoen in de maatschappij en naar het vangnet rondom de kwetsbare oudere, zoals mantelzorgers. De SO kan in een vroeg stadium met kwetsbare ouderen in gesprek gaan én blijven over hun wensen rondom zorg en behandeling van hun aandoening. Hierdoor kan opname in een ziekenhuis of verpleeghuis worden voorkomen of uitgesteld.

Financieringsproblematiek
Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van beroepsvereniging Verenso, pleit voor passende financiering voor deze zorg bij ouderen thuis. “De zorg en behandeling die specialisten ouderengeneeskunde bij patiënten thuis leveren, worden slechts gedeeltelijk en tijdelijk gefinancierd via een ‘tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling Wlz’. Gezien de omvang en de problematiek is een definitieve passende financiering op zijn plaats. Wij zijn hierover in gesprek met de overheid.”
Overigens heeft minister Bruno Bruins reeds aangegeven dat die tijdelijke subsidieregeling in ieder geval tot 2020 van kracht blijft.

Regionaal voorbeeld adviesconsult
In regio tussen Delft en Rotterdam kunnen huisartsen een specialist ouderenzorg consulteren. ZEL (Zorgorganisatie Eerste Lijn) heeft met een aantal VVT instellingen samenwerkingsafspraken gemaakt over de inzet van het adviesconsult specialist ouderengeneeskunde. Het gaat hierbij met name om kwetsbare 75 plussers met complexe problematiek. In een adviesconsult onderzoekt de specialist ouderengeneeskunde de (behandel)mogelijkheden en de zorg die de patiënt nodig heeft. De specialist ouderengeneeskunde kan hiervoor bij de patiënt op huisbezoek en brengt een advies uit aan de huisarts. De huisarts blijft hoofdbehandelaar en zal het advies met de patiënt bespreken.

(Foto: Shutterstock)

 

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *