Achmea: “Klant voorop bij zorginkoop”

Achmea: “Klant voorop bij zorginkoop”

Datum: 9 april 2015

achmea_inkoop_zorg_2016_z\orgenz“Als we willen dat onze klanten erop kunnen vertrouwen dat ze de beste zorg krijgen, dan kan dit maar op één manier: door bij de zorginkoop hun belang centraal te stellen.” Aldus een verklaring bij het nieuw inkoopbeleid voor 2016, dat Achmea begin deze maand bij haar zorgverleners bekend maakte.

“Waar we tot nu toe de zorg voornamelijk per zorgaanbieder inkochten, zal vanaf 2016 het belang van onze klant nadrukkelijker het startpunt van onze zorginkoop zijn. We kijken hoe een klant zorg gebruikt en vanuit dat perspectief kopen wij integraal de zorg in. In 2016 zetten we de eerste stappen met acht zorgmodules,” aldus de toelichting van de zorgverzekeraar. Deze ontwikkeling doorlopen de merken van Achmea niet in één jaar. Daarom worden voor de inkoop 2016 over het algemeen dezelfde uitgangspunten als in 2015 gehanteerd. De nieuwe stappen worden gezet vanuit acht klantperspectieven. Dat zijn de zorgmodules Oncologie, Nierinsufficiëntie, Kwaliteitsverbetering geboortezorg, Eerstelijns diagnostiek, Hart & vaten, Zorg in de wijk, Gezond werken en Pro Life.

Van segmentindeling naar inkoopteams
De waarde voor de klant van Achmea moet dus centraal staan. Deze waarde kan zijn: betere kwaliteit van zorg, betere kwaliteit van leven of lagere kosten bij gelijkwaardige kwaliteit. De nieuwe inkoopaanpak betekent dat naast de bestaande inkoopwijze met zorgverleners, aparte afspraken worden gemaakt over deze zorgmodules. Om integraal in te kopen, wordt de eigen organisatie aangepast, waarbij de huidige segmentindeling wordt vervangen door regionale en landelijk inkoopteams.

Mandaat van de klant
Klantonderzoek en gesprekken met deskundigen geven antwoord op de vraag of Achmea de juiste zorg inkoopt. “We betrekken de deskundigheid uit het zorgveld om te zorgen dat onze keuzes medisch inhoudelijk goed zijn. Maar we toetsen ons beleid ook nadrukkelijk bij onze klanten. Uit de dialoog met onze klanten krijgen we het mandaat voor de veranderingen die we nastreven,” aldus de toelichting. Deze maand is het inkoopbeleid voor 2016 bij de zorgverleners bekend gemaakt via een 114 pagina’s tellend Magazine Inkoopbeleid.

Een paar voorbeelden
Bij de zorgmodule Zorg in de wijk staat: “Achmea wil de positie van de wijkverpleegkundige versterken, zodat zij in staat is om samen met de huisarts de regiefunctie in de wijk goed in te vullen. Achmea heeft hiervoor een ander inkoop- en bekostigingsmodel voor wijkverpleging ontwikkeld. Achmea is voornemens om hiermee in 2016 in een aantal pilot gemeentes te starten.”
Bij de zorgmodule Eerstelijns diagnostiek staat: “Achmea belooft de klant eerstelijns diagnostiek tegen lagere kosten, beschikbaar in de buurt en van hoge kwaliteit.”
Bij de zorgmodule Hart & vaten staat: “De oorzaak van hart- en vaatziekten is in 80-90% van de gevallen gerelateerd aan de leefstijl en verandering hiervan is dus een cruciaal onderdeel van de behandeling. We ondersteunen onze klanten bij het verbeteren van hun leefstijl om daarmee het risico op hart- en vaataandoeningen te verkleinen. We kopen hiervoor de benodigde ondersteuning en zorg in bij onze zorgaanbieders die we willen belonen voor een effectieve aanpak van de verlaging van de risicofactoren.”

(Afbeelding: de cover van het Magazine Inkoopbeleid 2016 van Achmea)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *