Achmea gaat regisseurs wijkverpleging selecteren

Achmea gaat regisseurs wijkverpleging selecteren

Datum: 8 juli 2015

zorg_in_de_wijk_achmea_zorgenzZilveren Kruis/Achmea heeft vandaag het voorgenomen Zorginkoopbeleid 2016 van wijkverpleging bekend gemaakt. Opvallende elementen zijn de voorkeursaanbieder, een wijkbudget, een driejarig contract en de mix van uitkomst- en populatiebekostiging.

Na regiobijeenkomsten in mei en juni worden de procedures en contractteksten in augustus a.s. gepubliceerd. Daarna moeten op 1 oktober 2015 alle overeenkomsten zijn getekend. Er is één contractmoment voor 2016.

Eén voorkeursaanbieder
Het document van 8 juli 2015 over de bekostiging van zorg in de wijk verwoordt het beleid van Zilveren Kruis/Achmea als volgt. ‘Achmea is voornemens de wijkverpleegkundige een centrale rol toe te bedelen als regisseur in de wijk, door in de wijk één voorkeursaanbieder te selecteren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een inkoopprocedure waarin een afweging wordt gemaakt tussen kwaliteit en prijs. De voorkeursaanbieders wordt verantwoordelijk voor de levering van wijkverpleging aan alle Achmea verzekerden in de wijk. Dit vraagt om een nieuwe wijze van bekostiging waarbij de aanbieder niet alleen betaald krijgt voor de prestaties die op dit moment gedeclareerd kunnen worden.’

Driejarig contract
In het document over het zorginkoopbeleid 2016 voor wijkverpleging, dat is samengesteld op 8 juli 2015, wordt gesproken over een driejarig contract en de kans de wijkregisseur te worden. ‘Achmea wil daarom de voorkeursaanbieder een wijkbudget geven voor het leveren van wijkverpleging. Hiervoor wordt in principe een driejarig contract gesloten. De voorkeursaanbieder krijgt hierdoor de kans de wijkregisseur te worden, goede afspraken met andere zorgaanbieders en gemeente te maken, en wordt geprikkeld de beschikbare middelen zo slim en efficiënt mogelijk in te zetten. Op basis van een aantal indicatoren worden de uitkomsten van geleverde zorg gemonitord (onder andere kwaliteit, doelmatigheid en tevredenheid). Een deel van het wijkbudget krijgen de aanbieders pas uitbetaald bij een minimale score op deze indicatoren.’

In Zwolle, Hardenberg en Utrecht experimenteert Zilveren Kruis/Achmea met dit zorgbeleid. Het document Zorginkoopbeleid 2016 – Zorgsoort Wijkverpleging hier te downloaden.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *