Aantal zelfstandig verpleegkundigen groeit fors

Aantal zelfstandig verpleegkundigen groeit fors

Datum: 6 juni 2018

Het aantal verpleegkundigen en verzorgenden dat vanuit een dienstverband overstapt naar zzp’erschap is vorig jaar fors toegenomen. Onderzoek door brancheorganisatie SoloPartners laat zien dat in 2017 een kleine drieduizend verpleegkundigen en verzorgenden het dienstverband verwisselden voor zelfstandig ondernemerschap.

Het totaal aantal zelfstandige verpleegkundigen en verzorgenden ligt momenteel op zo’n 30.000 en dit aantal groeit met ruim 10% per jaar. Hieruit blijkt dat de populariteit van zelfstandig ondernemerschap enorm groeit. Onderzoek laat zien dat vooral ervaren zorgprofessionals kiezen voor zelfstandig ondernemerschap. Vaste krachten stromen uit dienst en melden zich bij de Kamer van Koophandel. De dag erna zijn ze volledig aan het werk als zij dat willen, want er is mede door de krappe arbeidsmarkt voldoende werk.

Drijfveren zijn flexibiliteit en vrijheid
SoloPartners heeft naast een brede enquête onder haar leden, ook de cijfers van de KvK geraadpleegd om tot haar conclusies te komen. Ruim 120.000 zorgverleners werken inmiddels als zzp’er in de zorg en ongeveer een derde daarvan bestaat uit verpleegkundigen en verzorgenden. De voornaamste drijfveren om zelfstandig te worden zijn een grote behoefte aan meer flexibiliteit en vrijheid. Ruim twee derde van de zelfstandig verpleegkundigen laat zich bemiddelen naar opdrachten en een groot deel van deze groep wordt als flexibele schil ingezet bij zorgorganisaties.

Keerzijden aan zzp’erschap in zorg
Volgens SoloPartners vormt het zzp’schap in de zorg vooral een middel tot een doel dat deze professionals hebben. Zij willen op een flexibele wijze invulling geven aan hun loopbaan. Dit past bij de bredere tendens van flexibilisering van arbeid in de samenleving.
De vraag is wel of deze drang naar flexibilisering in de zorg vooral via zzp’erschap moet verlopen. Er zitten ook keerzijden aan. In de praktijk blijkt dat niet iedere zelfstandige op de hoogte is van de specifieke kwaliteitswet- en regelgeving die geldt voor een zzp’er in de zorg. Als zzp’ers vervolgens bij controles tegen problemen aanlopen, dan stromen ze weer uit. 65% van de leden van SoloPartners geeft aan de zorg te verlaten als het zzp’erschap teveel problemen oplevert.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *