Aanpak wachtlijsten in ggz

Aanpak wachtlijsten in ggz

Datum: 22 januari 2018

Alle ggz-partijen zijn het erover eens: het is onwenselijk dat mensen te lang moeten wachten op psychische zorg. Zij hebben hun krachten gebundeld en afspraken gemaakt met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  om per 1 juli 2018 de behandelingen in de ggz weer binnen aanvaardbare wachttijden te brengen. Om het publiek daarop te attenderen, is een website ontwikkeld. Deze biedt ook voorlichting en informatie voor professionals.

Wie specialistische zorg nodig heeft, komt soms terecht op een wachtlijst. Juist is de ggz komt dit vaak voor. De zorgaanbieder moet bepaalde normen hanteren, de zogeheten Treeknormen. De maximale wachttijd is 4 weken tot het eerste (intake) gesprek en daarna 10 weken tot behandeling.

Publieksvoorlichting
Het is voor patiënten van belang te weten waar ze recht op hebben. Met de landelijke campagne ‘Weg van de wachtlijst’ zetten de koepelorganisaties in op publieksvoorlichting. Op de site wegvandewachtlijst.nl kunnen patiënten zien bij wat ze zelf kunnen doen als de maximale wachttijd is verstreken en bij wie ze terecht kunnen.
Om aandacht aan deze campagne te schenken in de wachtkamer is er voor zorgverleners is de toolbox Weg van de Wachtlijst. Deze box bestaat uit 100 A-5 formaat flyers, 2 posters en een countercard. Bestellen kan via dit formulier. Op de site is eveneens materiaal te downloaden, waaronder informatiebrieven voor de patiënt.

Taskforces en analyses
Er starten gefaseerd acht regionale taskforces in de regio’s: Noord Limburg, Zuid Limburg, Utrecht, Zuid-Holland Noord, Friesland, Groningen, West-Brabant en Midden-Brabant. Deze bestaan uit cliënten- en familieorganisaties, huisartsen,  zorgaanbieders (zoals ggz-instellingen en vrijgevestigde psychiaters, psychologen en psychotherapeuten), zorgverzekeraars, gemeenten, sociale wijkteams en eventueel andere regionale betrokkenen. Het doel van de taskforces is om, na een gezamenlijke probleemanalyse, te komen tot concrete oplossingen die bijdragen aan het verminderen van de wachttijden.

Daarnaast doet advies- en onderzoeksbureau Significant een analyse in de regio’s Amsterdam, Rotterdam en Midden-IJssel aan de hand van concrete praktijkervaringen. Tijdens dit onderzoek staan de ervaringen van individuele patiënten centraal.

Inzet ROS’en
Wachten op de taskforce is niet altijd nodig. Want de ROS’en kennen in de eigen regio de wachtlijstproblematiek en kunnen daarmee aan de slag gaan met zorgaanbieders, patiënten en financiers. Zie als voorbeeld de activiteiten van Proscoop.

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *