Aanpak van ondervoeding bij ouderen én jeugd

Aanpak van ondervoeding bij ouderen én jeugd

Datum: 16 november 2018

Er is in ons land veel aandacht voor bestrijding van overgewicht en obesitas. Het probleem van ondervoeding blijft onderbelicht, terwijl dat ook vaak voorkomt. Bij ouderen: één derde van de ouderen die thuiszorg krijgt, is ondervoed. Maar ook bij kinderen en jongeren. Onderzoek uit Gouda wijst uit dat 12,5% van de jeugd ondergewicht heeft. Dat is net zoveel het percentage jongeren met overgewicht. De Goudse partijen willen samenwerken om ondervoeding bij ouderen en jeugd tegen te gaan. 

Op verzoek van het Regionaal Overleg Diëtisten Midden-Holland (ROD MH) is er in de regio Gouda een onderzoek gedaan naar ondergewicht bij volwassenen en jeugd. De ROS Reos  heeft dit proces begeleid. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat meer kennis nodig is bij professionals over ondervoeding. Er wordt vaak gekeken of iemand er zwak of mager uitziet. Of de groeicurve is de maat. Beide dekken echter niet de definitie van ondervoeding. Er bestaan weliswaar screeningsmogelijkheden voor ouderen, maar die zijn niet zo bekend. Voor de jeugd is er zelfs geen enkele screeningsmogelijkheid.

Samenwerking tegen ondervoeding
Ondervoeding kan een medische, somatische, psychische of sociale oorzaak hebben. Deze factoren bestrijken meerdere professionals en dat vereist dus multidisciplinaire samenwerking. Over lijnen en domeinen. Met vakinhoudelijke kennis en kennis van elkaars werkzaamheden kunnen screening, preventie en behandeling adequaat worden opgepakt. Het ROD MH heeft daarom alle betrokken disciplines samengebracht.

In de bijeenkomst zijn de deelnemers eerst van informatie voorzien. Vervolgens gingen eerstelijnszorgverleners en sociaal makelaars in Gouda met elkaar in gesprek aan een gesprekstafel ouderen. Bij de gesprekstafel jeugd waren dit de kinderartsen, jeugdarts, jeugdverpleegkundigen en de JOGG-regisseur. De professionals waren erg betrokken bij het onderwerp en spraken hun bereidheid uit om gezamenlijk ondervoeding tegen te gaan. Dat kan bijvoorbeeld met een platform of werkgroep in een wijk.

Marieke van Schie, projectadviseur Reos: “Goed dat ondervoeding nu in Gouda e.o. op de kaart is gezet. Bewustwording is een belangrijke stap. Van hieruit kunnen we verder werken aan het samen tijdig herkennen en ingrijpen bij ondervoeding.”

Informatie ondervoeding
Via de site van de landelijke Stuurgroep Ondervoeding is meer informatie te verkrijgen over ouderen en jeugd. Ook is er een werkboek Voeding voor zieke kinderen beschikbaar.

Meer lezen
Bovenstaande tekst is een samenvatting van het artikel ‘Eerstelijnszorg en gemeente samen tegen ondervoeding in Gouda e.o.‘ van de ROS Reos.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *