Tien doden per dag door een val

Tien doden per dag door een val

Datum: 25 oktober 2017

Elke dag overlijden er in ons land 10 mensen als gevolg van een val. In 2016 overkwam dit 3884 inwoners en dat is 11 procent meer dan in 2015. De laatste vijf jaar is het aantal dodelijke slachtoffers in totaal zelfs met 60 procent toegenomen.

Deze gegevens van het CBS zijn zeker zorgelijk te noemen. Het risico op dood door een val is bijna zes maal zo groot als dood door een verkeersongeval: in 2016 overkwam dat 656 mensen. Driekwart van de overledenen door een val was 80 jaar of ouder. Tot 80-jarige leeftijd overlijden meer mannen dan vrouwen door een val, op latere leeftijden neemt de sterfte van vrouwen sterk toe. Bij vrouwen was 84 procent van de overledenen door een val ouder dan 80 jaar, bij mannen was dit 66 procent. Van de vrouwen was 42 procent van de overledenen 90 jaar of ouder, van de mannen 22 procent.

Het aantal dodelijke vallen neemt het sterkst toe bij de 90-plussers. Tussen 2011 en 2016 is dat aantal zelfs bijna verdubbeld, van 682 in 2011 tot 1.308 in 2016. Ook gecorrigeerd voor de veranderende leeftijdssamenstelling van de bevolking is de stijging van het aantal dodelijke vallen het grootst bij deze groep hoogbejaarden.

SEH-bezoek en ziekenhuisopnames
Gelukkig eindigen lang niet alle valpartijen zo dramatisch, maar veel valindicenten hebben een behoorlijke impact. Zo worden als gevolg van een val jaarlijks ruim 96.000 65-plussers behandeld op de Spoedeisende Hulp en bijna de helft van deze slachtoffers wordt in het ziekenhuis opgenomen. Nog afgezien van de hoge medische kosten kan het ook ten koste gaan van de zelfstandigheid van ouderen, omdat ze na een val vaak bang zijn om nog een keer te vallen. Daardoor kunnen ze in een sociaal isolement terechtkomen.

Veiligheid in huis
Valpreventie bij ouderen is daarom een belangrijk aandachtspunt. En dan gaat het niet alleen om het weghalen van kleedjes op de vloer bij iemand thuis, hoewel dat zeker van belang is. Een veiligheidsadviseur kan aan de hand van een checklist de veiligheid in huis doornemen en advies geven op het gebied van verbeterde veiligheid, waardoor de kans op vallen thuis vermindert. De training tot gecertificeerd veiligheidsadviseur wordt verzorgd door Stichting Consument en Veiligheid in Utrecht. Deze cursus duurt één dag.

Cursussen valpreventie
Daarnaast zijn er diverse cursussen ontwikkeld op het gebied van valpreventie. Ouderen die een evidence based (effectief bewezen) valprogramma volgden, hebben daarna aantoonbaar minder valongelukken en staan letterlijk en figuurlijk steviger in hun schoenen.

Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en Consument en Veiligheid hebben gezamenlijk een brochure uitgebracht. Daarin staat een voorbeeld van de inzet van een veiligheidsadviseur en zes praktijkvoorbeelden van effectieve valpreventieprogramma’s. Dit zijn:
• In Balans
• Bewegen valt goed!
• Halt! U valt
• Blijf staan
• Vallen Verleden Tijd
• Zicht op evenwicht

Zie op de site van VeiligheidNL de uitgebreide informatie op de pagina “Wat werkt in valpreventie?

Bron: VeiligheidNL en CBS

(Foto: Shutterstock)

 

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *