Eén aanmeldportaal voor spoedzorg kwetsbare ouderen

Eén aanmeldportaal voor spoedzorg kwetsbare ouderen

Datum: 18 oktober 2017

Om te voorkomen dat kwetsbare ouderen op een ‘verkeerd bed’ terechtkomen, hebben de samenwerkende zorginstanties in West-Brabant een regionaal aanmeldportaal gelanceerd: één telefoonnummer voor de hele regio waarop huisartsen de tijdelijke opvang van hun patiënt kunnen regelen. Opnieuw een goed voorbeeld van een regionaal initiatief om dit probleem aan te pakken.

Sinds kort beschikken de zorginstellingen Groenhuysen (in de regio Roosendaal) en tanteLouise (Bergen op Zoom en omgeving) over een aantal zogeheten spoedbedden. Om te voorkomen dat patiënten onnodig in het ziekenhuis terechtkomen, kunnen zij voor maximaal 72 uur terecht in die Tijdelijke Opvang voor Kwetsbare Ouderen. Dat geeft de betrokken zorginstellingen de tijd om de juiste zorg voor deze patiënten te organiseren.

Aanmeldportaal ook voor huisartsen direct bereikbaar
Aanmelding voor de spoedbedden verloopt via het aanmeldportaal dat sinds 16 oktober ook voor alle huisartsen in de regio direct bereikbaar is. Ook als een bezoek aan de spoedeisende hulp of een ziekenhuisopname niet nodig is, maar de huisarts inschat dat het niet langer verantwoord is dat zijn patiënt nog langer alleen thuisblijft.

Waar is spoedbed vrij?
Het aanmeldportaal is dag en nacht bemand door verpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde. Zij weten of en waar er een spoedbed vrij is. In overleg met de huisarts beslissen zij of deze vorm van spoedzorg noodzakelijk is of niet. Dit alles gebeurt in nauwe samenspraak met ziekenhuis en wijkverpleegkundige om ongewenste opname te voorkomen en ontslag naar huis te bespoedigen.

Brabants initiatief trekt belangstelling zorgverzekeraars en VWS
Binnen het project van de tijdelijke opvang van kwetsbare ouderen werken tanteLouise, Groenhuysen, TWB Thuiszorg met Aandacht, Bravis ziekenhuis, Zorggroep West-Brabant en de huisartsen in de regio nauw samen. Het project heeft de volle belangstelling van de zorgverzekeraars. Recent nog heeft minister Schippers van VWS de verzekeraars opgeroepen om regionale initiatieven, waarvan dit project een voorbeeld is, te ondersteunen. De bewindsvrouw heeft hiervoor 55 miljoen euro extra vrijgemaakt. Het gaat daarbij niet alleen om de beschikbaarheid van spoedbedden, ook de coördinatie en organisatie van het aanmeldportaal vallen hieronder.

In november spreken alle aangesloten partijen met de verzekeraars VGZ en CZ over het project en de financiering daarvan, die noodzakelijk is om het initiatief te laten slagen.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *