Call voor innovatie mensen met een chronische ziekte

Call voor innovatie mensen met een chronische ziekte

Datum: 23 mei 2017

Chronisch ziekenDe Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF) en de Topsector Life Sciences & Health (Topsector LSH) stellen 3 miljoen euro beschikbaar voor maximaal 50% cofinanciering van een publiek-privaat onderzoeksinitiatief. Dit initiatief moet leiden tot innovatieve oplossingen  die  mensen met een chronische ziekte zo fit en betrokken mogelijk laten leven.

Ruim 8 miljoen Nederlanders hebben een chronische ziekte. De helft hiervan heeft er zelfs meerdere. Dit heeft een enorme impact op hun kwaliteit van leven, op onze economie en op de maatschappij. Het is een grote uitdaging om deze impact te verminderen.
Mooie, patiëntgerichte oplossingen zouden het verschil kunnen maken, waardoor mensen met een chronische ziekt maximaal kunnen meedoen in de samenleving, ondanks hun ziekte. Vaak komen kansrijke initiatieven toch niet van de grond omdat het initiatiefnemers ontbreekt aan middelen.

Kans bieden
SGF en Topsector LSH willen dergelijke initiatieven een kans geven. Bij het voorstel moet de volgende vraag centraal zijn: “Wat is de oplossing en hoe zorgt deze oplossing ervoor dat menen met een chronische ziekte zo fit en betrokken mogelijk kunnen leven?”

Video en formulier

Onderzoeksinstellingen, bedrijven en organisatie (dus als rechtspersoon) kunnen een voorstel indienen. Individuen daarentegen kunnen niet meedoen. Belangstellenden moeten een videopresentatie van maximaal 2 minuten maken over de gedachte oplossing. Ook moeten zij in een formulier o.a. aangeven  hoe de oplossing aansluit bij de behoefte van patiënten, het vernieuwde van het initiatief, wie er betrokken is bij de samenwerking en welke onderzoeksvragen nog moeten worden beantwoord.

Meer informatie

De selectie gaat op basis van voorindiening. Daarvoor moeten de video en het ingevulde formulier moeten uiterlijk vrijdag 30 juni om 13.00 uur zijn ingeleverd. Vervolgens volgt een selectieronde, waarna geselecteerde indieners worden uitgenodigd voor een bijeenkomst in september. Zie hier alle informatie, de voorwaarden, de tips en het indieningsformulier.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *