Verwijzing naar Kunst op Recept

Verwijzing naar Kunst op Recept

Datum: 25 juli 2016

kunst_op_recept_zorgenzHoe kan kunst worden ingezet om mensen met psychosociale problematiek te helpen? In Nieuwegein bij Gezondheidscentrum De Roerdomp en Stadstheater en Kunstencentrum De Kom wordt met de pilot Kunst op Recept onderzocht welke kunstinterventies werkzaam zijn. Kern van de aanpak is dat een huisarts of andere eerstelijns zorgaanbieders iemand met psychosociale klachten doorverwijst naar een zogenaamd kunstarrangement.

Half juli is de overeenkomst getekend tussen De Roerdomp, De Kom en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst dat het project monitort. Kunst op Recept is een uitbreiding van Welzijn op Recept, een project waarin mensen met psychosociale klachten worden doorverwezen naar welzijnsarrangementen. Deze interventies zijn succesvol en hebben zichtbaar invloed op het welbevinden van mensen. Wel blijkt er behoefte aan meer aanbod van creatieve en kunstzinnige activiteiten. In deze behoefte voorziet Kunst op Recept. Het uitgangspunt is dat kunstbeleving en -beoefening een belangrijke rol kunnen spelen bij het beter in je vel zitten of zelfs preventief of therapeutisch kunnen werken. Kunstzinnig bezig zijn kan een bijdrage leveren aan zingeving, expressieve vermogens, het vermogen tot zelfmanagement en een goed algeheel welbevinden.

Kunst op Recept is een uitbreiding van Welzijn op Recept

Naar een landelijke handleiding
Kunst op Recept is ontwikkeld voor mensen die regelmatig de huisarts bezoeken en kampen met psychosociale problemen. De problemen uiten zich vaak in lichamelijke klachten, somberheid, stress en angstklachten. Een groot deel van deze groep heeft niet per se medicijnen of psychologische zorg nodig om hun klachten te boven te komen. Het actief, receptief of reflectief bezig zijn met kunst kan hierbij behulpzaam zijn. De pilot loopt tot eind 2017. De resultaten monden uit in een handleiding die landelijk gepresenteerd wordt. Deze praktische handleiding is bedoeld voor eerstelijns zorgaanbieders en professionals in de cultuursector. De ambitie van Kunst op Recept is om uit te groeien tot een concept dat als vast zorgonderdeel landelijk geïmplementeerd kan worden. Het Verwey-Jonker Instituut is benaderd om de effecten op de deelnemers te onderzoeken. Kunst op Recept wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het VSBfonds en het Agis Zorginnovatiefonds.

(Foto: Kzenon/Shuytterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *