2020 overgangsjaar voor Wet zorg en dwang

2020 overgangsjaar voor Wet zorg en dwang

Datum: 17 juni 2019

De Wet zorg en dwang (Wzd) treedt per 1 januari in werking, maar het eerste jaar wordt een overgangsjaar. Dat meldt minister De Jonge (VWS) in een brief. Acht organisaties (Ieder(in), Alzheimer Nederland, LSR, Kansplus, KBO-PCOB, LFB, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland) willen deze nieuwe wet wel uitvoeren, omdat uitstel niet in het belang is van hun achterban. Een aantal andere zorgaanbieders en brancheorganisaties vroeg eerder om uitstel, omdat zij zich zorgen maken over de uitvoerbaarheid en bang zijn voor bureaucratische rompslomp.

In zijn brief schrijft de bewindsman dat hij twee lijnen ziet: allereerst dat alle partijen het doel van de Wzd – persoonsgerichte zorg en het voorkomen van dwang en drang – onderschrijven, en ten tweede dat er zorgen zijn of het veld voldoende voorbereid is op deze wet.

Geen rol huisarts bij onvrijwillige zorg
Ook de LHV heeft de minister laten weten grote zorgen te hebben, omdat er nog veel onduidelijk is over de nieuwe wet, vooral wat betreft  de rol- en taakverdeling voor zorgverleners en de randvoorwaarden die nodig zijn om de patiëntveiligheid te borgen. De LHV is bang dat huisartsen zorg op hun bord krijgen die daar niet thuishoort.

Medisch toezicht en rechtspositie patiënten onvoldoende geborgd
Naar verwachting ligt het interne toezicht op onvrijwillige zorg straks niet meer per se bij een gespecialiseerd arts. De KNMG maakt zich grote zorgen om de gevolgen die dit kan hebben voor de rechtspositie van patiënten.
In het wetsvoorstel wordt de bestaande functie van de Bopz-arts vervangen door een Wzd-functionaris. Deze ziet toe op de toepassing van onvrijwillige zorg. Deze functionaris hoeft echter niet per se een arts meer te zijn, zoals oorspronkelijk in de Wzd stond. Het mag ook een gz-psycholoog of een orthopedagoog-generalist zijn.

Lees ook het artikel op ZorgenZ: Discussie over de nieuwe Wet zorg en dwang

Implementatie
De Jonge neemt de bezorgdheid serieus en wil tegemoet komen aan de bezwaren van met name de Vereniging Gehandicapten Nederland (VGN) en NVAG, de vereniging van artsen in opleiding voor verstandelijk gehandicapten. Zij vinden de wet moeilijk uitvoerbaar en vrezen administratieve lasten. Hij bestempelt 2020 daarom als overgangsjaar. Hij zal dat jaar gebruiken om samen met alle betrokken partijen te werken aan een goede implementatie van de wet.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *