Financiële stress leidt tot ongezond gedrag

Financiële stress leidt tot ongezond gedrag

Datum: 28 mei 2018

Steeds opnieuw blijkt dat bij lage sociaaleconomische status vaak sprake is van ongezond gedrag. Waarom is dat het geval? Vaak wordt dat afgedaan met het idee dat deze groep minder kennis heeft over gezond gedrag of er minder geld voor heeft. Echter: resultaten uit ZonMw-onderzoek tonen aan dat er meer speelt. Financiële stress en de sociaal-culturele omgeving spelen eveneens een grote rol. De recent afgekondigde maatregelen van het kabinet om mensen met schulden te helpen, kan dus ook leiden tot betere gezondheid. 

Het doel van het onderzoek is beter te begrijpen welke overwegingen en welke omgevingsfactoren leiden tot sociaaleconomische verschillen in (on)gezond gedrag. Het is gehouden in het kader van het GLOBE-onderzoek, een langlopend onderzoek waarbij mensen bijna 25 jaar zijn gevolgd in hun gezondheidsgedrag.

Om de verschillen te verkleinen zijn effectieve maatregelen nodig. Om deze te ontwikkelen is er behoefte aan meer inzicht in onderliggende oorzaken van zowel gezond als ongezond gedrag. Voor twee oorzaken werden nieuwe aanwijzingen gevonden: financiële stress en de sociaal-culturele omgeving.

Financiële stress
Uit het onderzoek is gebleken dat verschillen in gezond en ongezond gedrag niet uitsluitend het gevolg zijn van vrije individuele keuzes. Allerlei omgevingsfactoren vormen de basis voor deze keuze of beïnvloeden die. Ongezond gedrag is  bijvoorbeeld  gerelateerd aan financiële stress, onafhankelijk van het inkomensniveau. Hiermee omgaan kost veel aandacht en energie. Dit belemmert mensen mogelijk in het maken van de gezonde keuze. Mensen met veel financiële stress vertonen vaker ongezond gedrag.

Sociaal-culturele omgeving
Daarnaast blijkt dat de sociaal-culturele omgeving sterk bijdraagt aan sociaaleconomische verschillen in gezond gedrag. In de huidige maatschappij wordt een gezonde leefstijl vaak door mensen uit hogere sociaaleconomische groepen gebruikt als middel om zichzelf te onderscheiden van anderen. Deze culturele betekenis van gezond  gedrag draagt bij aan sociaaleconomische verschillen in voeding en beweging.
Zie het filmpje en factsheet over de meest recente resultaten uit het GLOBE-onderzoek.

Maatregelen kabinet
Het kabinet wil met 40 acties problematische schulden van mensen aanpakken. Dit sluit goed aan op de uitkomsten van het onderzoek, waaruit blijkt dat financiële stress leidt tot ongezond gedrag.
Het kabinet onderzoekt of de incassokosten bij kleine vorderingen kan worden verlaagd voor mensen die in de schulden zitten. Ook start dit jaar een experiment met een schuldenrechter waarbij de schulden van een persoon bij een en dezelfde rechter worden afgehandeld. En voor de zomer volgt de consultatie van het wetsvoorstel waarin o.a. wordt geregeld dat mensen bij beslag op een bankrekening voldoende geld overhouden om van te leven. Dat schrijft staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid Tamara van Ark aan de Tweede Kamer.

Zie ook het eerder gepubliceerde het artikel bij ZorgenZ: Aanpak verschil in SES leidt tot gezondheidswinst.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *